Cit atir i jami ma tye

Cit atir ka ma nyuto lok ma tye iye

 Wer 153

In Iwinyo Nining?

In Iwinyo Nining?

Kwany:

(Jo Ibru 13:15)

 1. In iwinyo nining

  ka ipwonyo ki mitkom,

  Ka itute matek me

  gudo cwiny ngat mamwol?

  Ka itiyo matek;

  ci Lub’nga cobo mudong.

  En ngeyo jo ma gimwol—

  jo ducu ma myero.

  (CHORUS)

  Yomo cwinywa, matek mada

  me tic ki cwiny ki dong dwanwa.

  Dong gityer me pakwa myero

  omedde kare duc.

 2. In iwinyo nining

  ka lokki gudo cwiny jo

  Ma gimyero me nongo

  kwo me labed naka?

  Jo mogo gikwero,

  mukene kirwenyogi.

  Ento wan pud wamedde

  ki tito pi nyinge.

  (CHORUS)

  Yomo cwinywa, matek mada

  me tic ki cwiny ki dong dwanwa.

  Dong gityer me pakwa myero

  omedde kare duc.

 3.   In iwinyo nining,

  me niang ni Lub’nga cwaki,

  Dok ni omiyo boti

  tic ma watimo-ni?

  Wapwonyo ki tekcwiny,

  kun waloko lok mamit,

  Wayenyo jo ma myero;

  pien tic man dong cok tum.

  (CHORUS)

  Yomo cwinywa, matek mada

  me tic ki cwiny ki dong dwanwa.

  Dong gityer me pakwa myero

  omedde kare duc.