Cit atir i jami ma tye

Cit atir ka ma nyuto lok ma tye iye

Lok i kom Buk pa Matayo

Lok i kom Buk pa Matayo

Pwony lok ma pigi tego i kom buk pa Matayo, ma obedo jiri mukwongo i kin jiri angwen ma tye.