Cit atir i jami ma tye

Cit atir ka ma nyuto lok ma tye iye

Lok i kom Buk pa Aggai

Lok i kom Buk pa Aggai

Wiye wiye me lok pa lanebi Aggai, ma nyuto kit ma pire tek kwede me keto woro pa Jehovah macalo gin ma pire tek loyo cobo mitiwa kenwa.