Cit atir i jami ma tye

Cit atir ka ma nyuto lok ma tye iye

Kit me Nyamo Lok

Kit me Nyamo Lok

●○○ LIM ME ACEL

Lapeny: Watwero ngeyo gin ma bitimme i anyim nining?

Ginacoya: Ic 46:10

Lapeny pi Lim Mukene: Lok mene ma lunebi gucoyo ma tye ka cobbe i kare-ni?

○●○ DOK CEN KA LIM MUKWONGO

Lapeny: Lok mene ma lunebi gucoyo ma tye ka cobbe i kare-ni?

Ginacoya: Mat 24:6, 7, 14

Lapeny pi Lim Mukene: Ngo ma bitimme i nge “agikki piny”?

○○● DOK CEN KA LIM ME ARYO

Lapeny: Ngo ma bitimme i nge “agikki piny”?

Ginacoya: Yabo 21:4

Lapeny pi Lim Mukene: Lok pa lanebi man bicobbe kakwene?