Cit atir i jami ma tye

Cit atir ka ma nyuto lok ma tye iye

 KWOWA MACALO LUKRICITAYO

Bedo ki Rwom me Kwo ma Lapiny Konyowa me Pako Lubanga

Bedo ki Rwom me Kwo ma Lapiny Konyowa me Pako Lubanga

I kareni, yot tutwal me baro wiwa ki jami mapol me kom. Cawa ki kero mitte pi yenyo jami me awila, culo pigi, tic kwedgi, yubogi, ki dong gwokogi. Yecu obedo ki kwo ma rwomme lapiny wek jami me kom pe owir tamme woko ki i ticce me pwony.Mat 8:20.

Tika iromo dwoko rwom me kwoni piny wek imed cawa ma itero i ticwa me pwony? Ka wutimo alokaloka mogo, tika ngat mo me pacowu romo cako tic macalo painia? Kadi bed dong itye i tic pi kare malac, tika iweko jami me kom ocako dwoyo tammi woko motmot ki i tic pa Lubanga? Bedo ki rwom me kwo ma lapiny kun itiyo pi Jehovah bikeli yomcwiny ki yengo.—1Tem 6:7-9.

Yo ma atwero dwoko kwede rwom me kwona piny.