Cit atir i jami ma tye

Cit atir ka ma nyuto lok ma tye iye

 PWONY ME 16

Cuk Cwiny Jo Mukene

Cuk Cwiny Jo Mukene

Yubu 16:5

GIN ME ATIMA: Lok tutwalle i kom kit me cobo peko, ki jami ma bicuko cwiny jo ma tye ka winyo lokki.

KIT ME TIMONE:

  • Bed ki neno mupore i kom jo ma tye ka winyo lokki. Bed ki gen ni luye luwoti gimito yomo cwiny Jehovah. Kadi bed mitte ni imi tira bot jo mukene, omyero kong icak ki pwoyogi pi gin maber ma gutimo.

  • Pe ilok tutwal i kom jami ma turo cwiny. Lok i kom pekki ka mitte ni ilok iye. Mi pwony-nyi i yo me mar dok ma cuko cwiny dano.

  • Ti ki Lok pa Lubanga. Lok i kom jami ma Jehovah otimo, gin ma en tye ka timone i kareni, ki gin ma en bitimone pi dano i anyim. Jing cwiny jo ma tye ka winyo lokki.