Cit atir i jami ma tye

Cit atir ka ma nyuto lok ma tye iye

LOK MA TYE IYE

LOK MA TYE IYE

Dul me 1 CWEC NIO WA I PII ALUKA

Dul me 2 PII ALUKA NIO WA I LARRE KI I EJIPT

Dul me 3 LARRE KI I EJIPT NIO WA I KABAKA MUKWONGO ME ICRAEL

Dul me 4 KABAKA MUKWONGO ME ICRAEL NIO WA CITO BABILON I OPII

Dul me 5 BEDO BABILON I OPII NIO WA I GERO CEL ME JERUCALEM

Dul me NYWALO YECU NIO WA I TONE

Dul me 7 CER PA YECU NIO WA I TWEYO PAULO I MABUC

Dul me 8 GIN MA BAIBUL TITO PI ANYIM COBBE KAKAREA