Ni majalah Surah Rieling homi mia he mi miy e unduh loring 200 mia wong ba Surah Rieling homi mia Menara Pengawal de wopokafang. Majalah opi de ama homi hado mikang ba maring kang Kerajaan Allah ya he worumai Yesus Kristus. Sadarlah! homi mia de wopokafang beka tafiela ba yala pi hada tareu de helela wopiyeng diy ya pi worumai ba ruli tifa ba Allah de wopakang kang hamol homi mia de kul midalek.

Loring ba kotak mia miahiy, ya klik ba Tahai majalah ya format ba loring hedimia hehalal.