Asing, penjaga he awang mu de tembok namati kota ba he menara hadoa wofikang ba bahaya hadoa mati de miwofang. Yehuwa de Yehezkiel hotu ba ”Israel he tayek he tamang wei he penjaga”.

  • 33:7

    Yehezkiel de peringatan miy ama Israel her ba de wal midamohawai na de mong nahani

    Yehuwa he maring nala he yala pi wobesar?

  • 33:9, 14-16

    Yehezkiel de peringatan miwofang mu, dedi ya ama afena dokari do birang hei

    Nala he kul pomi hasuong ba pi Yehuwa he maring penting wobesar?