Langhalou konten

Langhalou menu sekunder

Langhalou daftar isi

Saksi-Saksi Yehuwa

Alor Abui

Birang Kristen ya Pelayanan Hei–Buku ba Wosakolah  |  Agustus 2017

Hedosama Mipaneng

Hedosama Mipaneng

E TOFA HOMI DE KANG HAMOL DIY

Hetatangar: Masalah ba tofa homi mia pi lateiur woheikang?

Ayat: Ams 15:4

Wohalang: Brosur opi de saran mipir ba pi lateiur sama-sama masalah woheikang.

NAL HIYENG ROFI WOHADASAKOLAH

Hetatangar: E wotanut, nalawuhe piy paneni diy?

Ayat: Mz 37:29

Nal hiyeng rofi: Allah de amakang paneni ba birang mihalor ba buku taha mia.

MARING KANG BA ALLAH HEI!

Hetatangar: E wotanut, maring kang mu pi ya tei he mihiyeng? [Video Apa Anda Mau Mendengar Kabar Baik? Wohiyeng diy]

Ayat: Yes 52:7a

Wohalang: Bacaan opi maring kang ba heiyeri Surah Rieling he homi mia.

OPI HE NE MIPANENG

Hedosama opi puna ba onakala hewohalang paneng.