Ama ba ama he wong wofang mati herofi mu loring ba ama miharumai diy he dewofang te

16:4, 5

  • Ayub de midomahia de bekatafiela faring hadatareu wuhe ama afena de miharumai ya de homi hado lea mu Ayub dewobutuh

  • Ayub hemokeni sua he loring he amak kul wal homi hado lea na. De Ayub mi hopung ya de paneng Ayub de tukai bekatafiela hadatareu

Bildad de loring mu Ayub homi hado harik wuhe Ayub homi tukai wosei

19:2, 25

  • Ayub de Allah hafang ba bekatafiela ba de hadatareu de hehatang namati ng lanomong

  • Mitabirang diy Ayub deworumai ya hetanut mia hare de Allah hadakor