Yehuwa hehui hefatil ba yala pi masa mia de mayasing de Yehuwa hei milak minatea Iblis de ayer puna paneng ba de wal mayasing na. Buku Ayub mia Iblis he ayer ya Allah he tanut ba wal sama na mu pi hehalal. Ayat ayat ba tomi miharumai diy ba Yehuwa homi pi datoka he daftar paneng.

IBLIS HE AYER

YEHUWA HE TANUT

Allah de nal faring dehui defatil wei hehafang ba mipaneng heiwuhe nala hu de mipaneng nahani dewofang wal te kang na. Ama nuku bay de homi hado kang beka (Ayb 4:18; 25:5)

Pomi rofi puna ba Yehuwa hei milak natea de piluk (Ayb 36:5)

 

Mifik ba Yehuwa hei milak minatea homi mikang ya de oweni faring miy pir (Ayb 33:26; 36:11)

Pomi rofi bay Allah dewal pi datoka na (Ayb 22:3)

Ama ba homi rofi Yehuwa de horea (Ayb 36:7)