Langhalou konten

Langhalou menu sekunder

Langhalou daftar isi

Saksi-Saksi Yehuwa

Alor Abui

Allah Hei Womahia Ba Birang Mihalor

 BAGIAN 8

Yesus He Monimu Hekang Nala He Mi Adasama?

Yesus He Monimu Hekang Nala He Mi Adasama?

Yesus de moni huhe pi birang. Yohanes 3:16

Yesus moni ba leng mi sua, mol kabei de siye henabuk mi halal mati ngpetang. Yehuwa dong Yesus mihabirang diy.

Wai hewohaluwol Yesus de dey miy, de murid wey wohiyeng diy.

Yehuwa de Yesus mi habirang diy ba, roh ba rumai baharing demiy heri ya dong wal mong na. He murid wei dohorereya Yesus ng surga yadi.

 Allah de Yesus mihabirang diy, yala de Kerajaan Allah he Ley. Daniel 7:13, 14

Yesus hemoni opimu de piutang wawi. (Matius 20:28) Yesus he moni opimu Allah de miy pi lela mihapetang ba birang mihalor.

Yehuwa de Yesus hatang fahuni ba Ley, ma de buku woparentah. Ama 144.000 de buku taha miamu Yehuwa hei haluol hare hedi wey moni haba Yehuwa de mihabirang diy, surga mia Yesus dokari parentah hopuna. He parentahmu hana he Kerajaan Allah.Penyingkapan 14:1-3.

Kerajaan Allah de buku hamo hawai Firdaus. Yenang, bekatafiela, tokurangtokaleba, kilikilfial dotafuda ngwalna. Ama homi de kul-kul mikangmihamol.Mazmur 145:16.