Imạ phọ eḍeenhaan iraạr ugheel anmụny aHibru phọ ketue ni ekparamhị osopha phọ ayira oghiọm aghisigh oḅạr aJihova

3:16-20, 26-29

Odaphạn riisi aBaibul phọ iphẹn phọ, orọl adọl oḅạr oghị esi aJihova eḅaramaạm eeghe?

  • Mat 24:14

  • Jọn 17:16

  • 1Kọr 6:9, 10