Éghagha Lɔtë yanë ghë

Jɔnë Ʒezi óo elë ɲan leje bë elɛ agbʋʋn 2.000 amɛnnë, yɛsɛ n’ye ebë eɲi ëë shi tete eshe lahɔ. Wu n’ye Briyanë lɛ ya Gloria lɛ, kë bá hɔ́hɔ n’ye kebë eba ebidi kelë shikwa shi, álɛ bu kwa ghe efɩ kelë fɛ n’ye Ʒezi bá óo elë jɔnë mɩnɛn.

Éghagha Lɔtë yanë ghë (Ghɔgbo 1)

?Aghɩnë kë lɛ́ kretiɛnnë, élé kë eba elele mɛnsɩ amɛn erishi ekpɛkpɛ, álɛ kë ghe evivi n’ye kebë edi juman elɔ Ofo, ese kebë ekpa elele mɛnsɩ eviɛ shigha edɔ wué?

Éghagha Lɔtë yanë ghë (Ghɔgbo 2)

?Mabu bë eɔsɛ elɛ elë ghe ewu bu fɛ n’ye Ofo eba ewu bu mɩnɛn, mɩɩ ebë evivi n’ye ebë elɛ bu aɲʋnnë ghe bɔ shigbë nkpɔkpɔ óó bë elɛ elë ghe ewu Ofo mbranë ghɩ wué?

Éghagha Lɔtë yanë ghë (Ghɔgbo 3)

Ʒezi hɛ́ kelë jɔ, bɔ́ ëë óo elë jɔ. Saci gha lɛ́ nhɛn ëë Lɔtë yanë oohʋnnë bë eba erere, gha lɛ́ nhɛn esë ëë elë oohʋnnë bë eba erere.