Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 ÓRÒ 24

?Élé elë eba ewu shigha edi elë jumannë maɛnnë powu ghë é?

?Élé elë eba ewu shigha edi elë jumannë maɛnnë powu ghë é?

Nepalë

Togo

Angletɛrë

Elë omuonë esɔ Biblë fannga nhɛn lɛ, nakwa fuɔ fannga nhɛn lɛ elɔ ngiki agbʋʋn powu. Elë elɛ Shibatɩ lɛ Betɛlë lɛ edɔ, elë ekpa ebaba kelë eyɛ. Elë ekpa ekpɩ misiɔnnɛrë fannga nhɛn lɛ, Betɛlë ngiki fannga nhɛn lɛ. Àlɛ́ aviɛlɛ ashu esë, elë ekpa eboka. N’yonë, fë eɔsɛ evivi fë esë kɔ: ?Élé elë eba ewu shigha elɛ bu ntɔnelë powu é?

Elë ghe nɛ dimë, elë ghe kpa ghe eo kɔprɛ. Agbate, elë ofojɔhɛ jumannë lɛ́ bunë ebɔ shigha edɔ, ese elë ghe shushu ngiki shigha. Agbʋʋn ya nkpɔ sáasɛ dádá, esɔ́ elë periodikë La Tour de Garde pidɛnë. Aɲʋnghënë bë esɔnë, ehɛ́ kɔ elë eji Ʒoova ntɩ, n’ye ëë bá eboka elë, ‘elë ghe eshushu ngiki shigha tata, elë ghe evivi n’ye kebë eo shigha eboka elë.’ Agbate, eɲí elë mbënë shi!—Matthieu 10:8.

Ngiki omu ëë kë ehɔ shigha eboka elë jumannë. Ngiki fannga nhɛn kolo jumannë elë edi eyaya Biblë bunë, ëë ghëwu kë ehɔ shigha eboka. Ʒoova Adashɛghɩnelë omu, kë edisʋ ebɔ kelë cibɩ lɛ, kelë mɛnsɩ lɛ, kelë shigha lɛ, bu fuɔnë kë ɔɔnë lɛ elɛ bunë Ofo evivinë eshipatanë powu ghë (1 Chroniques 29:9). Elë Shibatɩnë ghë lɛ, aʋnkunë elë eshe jɛmɛn ologbɔnelë ghë lɛnë, alaka jɛelë nʋn n’yo, álɛ aghɩnë kë evivi n’ye kebë ehɔ shighanë, kebë ebɔ ëë ele alakanelë ghë. Àlɛ́ kë akolo esë, kebë eɔsɛ eyi elë ɛntɛrnɛtë adrɛsë jw.org ghë ehɔ shigha. Shighanë afannga nhɛn epie aghɩnë kë gha lɛ́ blengbi wunë ee gbo, fɛ yighɔ ghayaghonë Ʒezi hɛ́ ëë jɔ yɔghɔnë mɩnɛn, óó bɔ́ shigha ogbo jɛelë aɲʋn sɛ́sɛ́ lé ofotɩ gbɔnë ëë alaka jɛnë ghënë (Luc 21:1-4). N’yonë, yiki bë eɔsɛ “ebɔ bu je eba cɛcɛ̀” ngbɔ-ngbɔ, álɛ bë ebɔ ehɔ “cɛɛ fɛ n’ye në bá vívi në oghorumɔn ghë mɩnɛn.”—1 Corinthiens 16:2; 2 Corinthiens 9:7.

Aghɩnë kë evivi n’ye kebë ‘ebɔ kelë bunë ɔɔ alɔnë ece Ʒoova eyi orùnë,’ emʋ́n yɛsɛ n’ye Ʒoova bá eci kelë oghorumɔn aba eyi álɛ kebë eboka Ofo Shiba jumannë, álɛ ngiki bë elɛ bunë Ofo evivinë.—Proverbes 3:9.

  • ?Mabu elɛ elë omuonë gha nʋn fɛ ofotɩ gbeenelë mɩnɛn wué?

  • ?Élé kë eba ebɔ shighanë kë ehɔnë elɛ bu é?