Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 ÓRÒ 28

?Mabu nʋn elë ɛntɛrnɛtë adrɛsënë ghë é?

?Mabu nʋn elë ɛntɛrnɛtë adrɛsënë ghë é?

Fransë

Polɔɲë

Risi

Ʒezi Krisë hɛ́ ëë ejiti-aghɩnë kɔ: “Élɔ eɲë kaniɛnnë bë egbe ngiki ngbeɲi, álɛ kebë eɔsɛ ewu juman ayɔghɔnë eɲë edinë, álɛ kebë ele eɲë Shìnë nʋn oforunë eyi” (Matthieu 5:16). Álɛ ebë elɛ bu ntɔnë, elë ebɔ amɛn tɛknoloʒi bunelë eyɛsɛ, ɛntɛrnɛtë esë. Elë ɛntɛrnɛtë adrɛsë, jw.org, lɛ́ aʋnkunë yiki bë eɔsɛ eyi álɛ bë emʋn bunë Ʒoova Adashɛghɩ ebɔ ewu nahɔnrɛ lɛ, jumannë kë edi lɛ. ?Mabu nʋn ëë ghë é?

Jɔ afannganë ngiki evivi kelë esë óó Biblë egbagbashi. Fë éɔsɛ ewu jɔ tete afannganë ngiki vívi kelë esënë eshi. Fɛ jɔnë nakwaflɛflɛ ntɛnɩelë egbagbashi mɩnɛn: ?Pɛ bá erere mici nkpɔ wú? ?Aghɩnë kë rɔ́në, kebë ekpa eɔsɛ ehʋn-oo lapɔ an? Kë nʋn ɛntɛrnɛtë ghë mbë nfre nfre ghë, dɔ́ she mbë 700. Fë éɔsɛ ewu Biblë Traduction du monde nouveau mbë nfre nfre ghë, dɔ́ she mbë 150. Fë ekpa éɔsɛ ewu nakwa fuɔnë bë eboka fë álɛ fë éce Biblë eshinë, fɛ ?Mabu Biblë bë eɔsɛ eyaya elë é? alɛ periodikë La Tour de Garde lɛ, Réveillez-vous ! lɛnë elë esɔnë mɩnɛn. Fë éɔsɛ eka, fë éɔsɛ ece n’ye kë bá ká nakwa ntɔnelë afannga nhɛn, fë kpa éɔsɛ ejʋ kelë ebɔ MP3 ghë lɛ, PDF ghë lɛ, EPUB ghë lɛ. Fë ekpa éɔsɛ eɲi agbanelë aghɔ eda nakwa ghë bɔ́bɔ́ elɔ ghɩnë Ofo jɔ eyɛyɛ ëë sɛnë, omu mbë ghë! Video nʋnnʋn omula mbë fannga nhɛn ghë. Fë éɔsɛ ejʋ Biblë abɩnë kë eka fɛ ngrɛmɔ̀nnë kë edi mɩnɛn lɛ, ngrɛmɔ̀n lɛ, nɛn ayɔghɔ lɛ ebɔ ece.

Ʒoova Adashɛghɩ sɛ jɔ. Elë ɛntɛrnɛtë adrɛsënë ghë, fë éɔsɛ ewu jumannë elë edi maɛnnë ghënë ëë nda fɛjinelë lɛ, ëë videonelë lɛ. Fë éɔsɛ ewu bunë eci Ʒoova Adashɛghɩ aba lɛ, bunë elë elɛ eboka ngiki àlɛ́ aviɛlɛ ashu lɛ. Fë ekpa éɔsɛ ewu ndanë ehɛ elë jɛmɛn ologbɔnelë jɔ lɛ, elë Betɛlënelë nimero lɛ.

Bu ntɔnelë powu ghë, elë elɔ nahɔnrɛ kaniɛnnë egbe mɩɩ eyi eshu eshipata aʋnkunë ɔɔ abɩnë powu ghë. Ngikinë kë nʋn Antartikë oonë fe eyo gbo edɔnë bɔ́bɔ́, kë eyi elë ɛntɛrnɛtë adrɛsënë ghë. Elë esɛrɛ Ʒoova ‘n’ye ëë mbënë bë eyi eshu aʋn powu mɛnsɩghë,’ álɛ kebë ele Ʒoova eyi.—2 Thessaloniciens 3:1.

  • ?Élé jw.org eba eboka ngiki fannga nhɛn álɛ kebë emʋn nahɔnrɛnë é?

  • ?Mabu fë evivi n’ye fë éviɛ elë ɛntɛrnɛtë adrɛsënë ghë é?