Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 ÓRÒ 18

Hɛ jɔnë bë eboka ngiki

Hɛ jɔnë bë eboka ngiki

1 Corinthiens 9:19-23

BUNË FË ÉLƐ: Aghɩnë kë ece fë mbënë, lɛ́ kelë omunë kebë edi mbënë fë egbagbashinë akɔnda, álɛ kebë ewu n’ye kë hɔ́hɔ bunë bë eboka kelë.

N’YE FË ÉBA ELƐ BU NTƆNË:

  • Aghɩnë kë ece fë mbënë, di bunë kë mʋn dádánë akɔnda. Gha lɛ́ jɔnë kë boepi cénë ëë fë ékpa ehɛ ëë ghë wo, ese fë éboka kelë álɛ kebë ewu mbënë fë egbagbashinë fɛ puɔpuɔ mɩnɛn.

  • Viɛ bu, wɛsɛ bu, di akɔnda. Aghɩnë kë ece fë mbënë, nda lɛ trɛrɛe jɔ lɛnë kë gha boepi gha ce se wunë, àlɛ́ fë aɔsɛ, bɔ bu ntɔnelë jɔ ka di kelë álɛ fë égbagba jɔ tetenelë shi. Bunë fë ébɔ egbagba fë mbënë shinë, di ëë akɔnda yɛsɛ. Bu ntɔnelë lɛ, nda alɛ trɛrɛe jɔ lɛnë fë ébɔ ëë egbagba fë mbënë shinë, n’ye kë eba epa eyinë, kpa di ëë akɔnda yɛsɛ tete.

  • Ya n’ye bunë fë eyaya kelënë bë eɔsɛ eboka kelë. Jɔonë nʋn Biblë ghënë, n’ye bë eba eɔsɛ eboka kelë, kelë omu oohʋn ghë mici powunë, gbagba ëë shi ya kelë. Aghɩnë kë ece fë mbënë, jɔ tetenë efɩ kelënë lɛ, akɔndanë kë edinë lɛ, fùnë kë etanë lɛnë, jɔ ntɔnelë ëë fë égbagbashi.