Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 ÓRÒ 17

Hɛ jɔnë bë emɛn ce-ghë

Hɛ jɔnë bë emɛn ce-ghë

1 Corinthiens 14:9

BUNË FË ÉLƐ: Aghɩnë kë ece fë mbënë, boka kelë álɛ kebë eɲi jɔnë fë ehɛnë órò.

N’YE FË ÉBA ELƐ BU NTƆNË:

  • Bunë fë ébɔ egbagba mbënë shinë, ka ëë, wɛsɛ ëë. Jɔnë fá egbagbashinë, ce ëë eshi yɛsɛ álɛ fë ébɔ fë omu mbë egbagba ëë shi, álɛ bë emɛn ce-ghë.

  • Mbënë fë élɛ̀në bë elɛ ghedi ghedi, bë ekpa emɛn ce-ghë. Agbate, fë éɔsɛ elɛ̀ mbë bë efo o, ese n’ye fë éba ehɛ jɔ tetenë ngiki bë eɲishinë, bë emɛn ce-ghë.

  • Gbagba mbë jɛelë jɛelënë ngiki gha mʋn gha dɔ́ wunë shi. Mbë jɛelë jɛelënë aghɩnë kë ece fë mbënë kë gha mʋn gha dɔ́ wunë, gha élɛ̀ mbë ntɔnelë gha édɔ wo. Mbënë kë gha mʋn gha dɔ́ wunë lɛ, aghɩnë Biblë ehɛ kelë jɔnë lɛ, lahɔ gbo bunë ngiki ebɔ eɲi bu eyimbunë lɛ, bunë kë ebɔ epɔpɔ bu ghënë lɛ, bunë ngiki elɛ wɔ́wɔ́ kelë oo ghënë lɛ, àlɛ́ fë ahɛ bu ntɔnelë nkpɔ jɔ, gbagba ëë shi.