Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 ÓRÒ 13

Ya bunë ngiki bë elɛnë ayɔghɔ nhɛn

Ya bunë ngiki bë elɛnë ayɔghɔ nhɛn

Proverbes 3:21

BUNË FË ÉLƐ: Aghɩnë kë ece fë mbënë, boka kelë álɛ kebë ewu n’ye mbënë fë egbagbashinë eba eci kelë oohʋn aba, kpa ya kelë bunë kebë ebɔ bunë fë eyaya kelënë elɛ.

N’YE FË ÉBA ELƐ BU NTƆNË:

  • Di aghɩnë kë bá ece fë mbënë akɔnda. Bunë ghëwu yɛsɛ n’ye kebë ece jɔnë fë ehɛnë, di ëë akɔnda. Kpa wu bu tetenë bá eboka kelë jɔnë fá ehɛnë ghë.

  • Bë epie jɔnë fë ehɛnë órò mɩɩ bë eshu eshinë, ya bunë aghɩnë kë ece fë mbënë kebë elɛ. Àlɛ́ fë ao jɔnë fë éhɛnë órò cɛɛ, aghɩnë kë ece fë mbënë, owu-nkpɔ bë ehɛ ëë esë kɔ: ‘Jɔ ntɛnɩ bá eboka më.’ Àlɛ́ fë agbagba jɔ tete nkpɔ shi, ya n’ye kebë eba epɔpɔ ëë ghë eta fù. Gha éɲiɲi jɔnë ngboru ngboru wo.