“Éso Ofo Kolonë ghë” ëë jɔvivinë ebë ebɔ edidi jɔ

N’YE KË EBA EDJƲ BU EBƆ