Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 ÓRÒ 2

?Ca lɛ́ Ofo tetenë é?

?Ca lɛ́ Ofo tetenë é?

Ofo tete nkpɔ cece ëë nʋnghë, kë elɛlɛ ëë Ʒoova. (Psaume 83:18) Në lɛ́ wawɛ, elë gha ɔɔsɛ ebë ewu ëë. Në kolo elë, në evivi n’ye elë esë, ebë ekolo në. Në ekpa evivi n’ye ebë ekolo ngiki fuɔ. (Matthieu 22:35-40) Në lɛ́ Odamëga. Në ëë në lɛ́ Ghɩnë lɛ́ bu kwapowu.

Bu pidɛnë Ofo lɛ́në, ëë lɛ́ ghɩnë amɛn kë elɛlɛ ëë Ʒezi Krisë. Ʒezi Krisë lɛ́ wawɛnë ɔɔ mɛnsɩ. Ʒoova kpa lɛ́ anʒëelë.

Ʒoova lɛ́ bunë nʋn oforu gbonë powu... alɛ bunë nʋn eshipata n’yenë lɛ powu. Révélation 4:11.

 Ofo Ʒoova lɛ́ nfɩnɛn lɛ, eshipata lɛ, bunë nʋn eshi n’yenë lɛ kwapowu.—Genèse 1:1.

Në bɔ́ ngaɲɔn lɛ́ Adamë, yikpe pidɛnë. —Genèse 2:7.