Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 Nɛn 141

Viɛ bɛtɛɛghɩ

Viɛ bɛtɛɛghɩ

Jʋ ëë bɔ:

(Luc 10:⁠6)

 1. Ʒezi hɛ́ kɔ: ‘Éka nahɔnrɛnë.’

  N’eboka ngiki powu,

  Kebë ce Ʒoova mbënë.

  Në kolo Ofo jɛelënë powu.

  N’epie ecingbae mɩɩ

  ci eku eviɛ kelë.

  Ereni lɛ, ja lɛ powu,

  Elë ehɛ ngiki kɔ:

  ‘Ɲan gbɔɔje pɛ powu

  ba ji ekiyi.

  (ÉTI ËË GHË)

  Maɛnnë ghë,

  Viɛ bɛtɛɛghɩ oo powu ghë;

  Viɛ aghɩnë

  K’eviɛ oohʋn shigbë tetenë.

  Aʋn powu,

  Gha ji yiki.

 2. Më eviɛ ngiki cibɩ powu,

  Álɛ më éɔsɛ eca

  Ghɩ nkpɔ cece o ebɔ.

  Kolo elɛ më ekpa yi lapɔ,

  Eboka aghɩnë kë nʋn mian

  ghënë powu.

  Àlɛ́ m’awu n’ye yiki

  Adisʋ ace ndanë,

  Sɛyɛyɛ elɛ më eyi ngbeɲi.

  (ÉTI ËË GHË)

  Maɛnnë ghë,

  Viɛ bɛtɛɛghɩ oo powu ghë;

  Viɛ aghɩnë

  K’eviɛ oohʋn shigbë tetenë.

  Aʋn powu,

  Gha ji yiki.

snylpnw-ABB No. 141 3/15

© 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania