Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

Avɛ-ɲaako mici 19-25

PSAUMES 135-141

Avɛ-ɲaako mici 19-25
 • Nɛn 59 alɛ ofosɛrɛ lɛ

 • Mbë pidɛ (Bë eɔsɛ epi min. 3)

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

 • Fë lɛ́ elë yɛsɛ tete”: (Min. 10)

  • Ps 139:14—Àlɛ́ elë ekpɩ bunë Ʒoova lɛ́në powu eyɛsɛ, bu ntɔnë bë ele elë mɛnsɩ álɛ ebë ekolo në eyi. (w07-F 15/6 21 § 1-4)

  • Ps 139:15, 16—Bu jɛelë jɛelënë nʋn elë sɛ nɛmbëlɛnë, kë eya Ʒoova mɛnsɩnë lɛ, ëë aɛnshijinë lɛ. (w07-F 15/6 22-23 § 7-11)

  • Ps 139:17, 18—Ngiki edɛ gha nʋnghë, mbënë kë elɛ̀në lɛ, akɔndanë kë edinë lɛ ghë. (w07-F 15/6 23 § 12-13; w06-F 1/9 16 § 7)

 • Ebë emʋn Ofo bunelë eyɛsɛ: (Min. 8)

  • Ps 136:15—?Aɛnshiji bu nkpɔca nʋn Exode jɔnë ghë óó abɩ ntɛnɩ eyaya elë é? (it-1-F 849 § 6)

  • Ps 141:5—?Mabu oodishì Davidë dísʋ hɛ́ kɔ lɛ́ nahɔnrɛ é? (w15-F 15/4 31 § 1)

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekanë, mabu eyaya më Ʒoova sɛ é?

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekanë ghë, jɔ nkpɔca më eɔsɛ ebɔ ehɛ Ofo jɔ é?

 • Biblë ka: (Bë eɔsɛ epi min. 4) Ps 139:1-24

ÉMƲN OFOJƆHƐ JUMANNË DI YƐSƐ

 • Jɔdidi pidɛ: (Bë eɔsɛ epi min. 2) wp16.5-F 16

 • Ghɩdagha: (Bë eɔsɛ epi min. 4) wp16.5-F 16—Lɛlɛ ghɩnë álɛ bë ewa elë jɛmɛnnë ghë.

 • Biblë shigbagba: (Bë eɔsɛ epi min. 6) fg órò 8 jɔvivi 5 § 2——Boka nakwajɛghonë bë emʋn n’ye bë eba elɛ bunë kë ghɛ́ghɛ n’yenë.

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

 • Nɛn 57

 • Àlɛ́ fë lɛ ghɩ lɛ në egbagba Biblë shi, gha énɛ epiɛ gha lɛ bu ntɛnɩelë”: (Min. 15) Eɲë adidi jɔnë arere, kɩ video aɲʋn ghë. Videonelë ghë, kë bá ebɔ nakwa Qu’enseigne la Bible ? agba 29, abɩ 7 egbagba Biblë shi. Kebë eya n’ye elë eba eyaya bu óó gha sheghë wunë lɛ, n’ye elë eba eyaya bu ese sheghënë lɛ. Ofojɔhɛghɩnelë bë ekpɩ kelë omu nakwa ntɔnë ghë. Aghɩnë kë elɔ kelë juman álɛ kebë edinë, ghagha kelë ghë n’ye àlɛ́ kë ghe lɛ bunë gha sheghë fɛ ntɛnɩelë wu mɩnɛn, kë bá eɔsɛ erere mɩɩ cibɩ bë ekpa eka.

 • Ofokwa Biblë shigbagba: (Min. 30) bhs Agba pidɛnelë, agba 3-7

 • Ghagha bunë ewúnë ghë, álɛ fë ekpa ehɛ bunë ebá ewu gbai gbeenë ghë. (Min. 3)

 • Nɛn 64 alɛ ofosɛrɛ lɛ