Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

Avɛ-epìe mici 15-21

PSAUMES 102-105

Avɛ-epìe mici 15-21
 • Nɛn 80 alɛ ofosɛrɛ lɛ

 • Mbë pidɛ (Bë eɔsɛ epi min. 3)

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

 • Ʒoova eghaghaghë n’ye elɛ́ ngaɲɔn”: (Min. 10)

  • Ps 103:8-12—Àlɛ́ lakwanë elɛ́në erɛrɛ elë tete, Ʒoova edisʋ eɲashi ehɔ elë. (w13-F 15/6 20 § 14; w12-F 15/7 16 § 17)

  • Ps 103:13, 14—Bunë ebë eɔsɛ elɛnë lɛ, bunë elë gha ɔɔsɛ ebë elɛnë lɛ wunë, Ʒoova mʋn kelë powu ayɔghɔ nhɛn. (w15-F 15/4 26 § 8; w13-F 15/6 15 § 16)

  • Ps 103:19, 22—Ʒoova ewu elë orɔhɔ, në ekpa eɲa jɔ shi ehɔ elë. Àlɛ́ elë aya n’ye bu ntɔnelë eyɛyɛ elë sɛnë, bë elɛ ebë enʋn Ʒoova eji, n’ye në ëë në ɔɔ shigbë n’ye në eba bu powu shi oforu gbo lɛ, eshipata n’ye lɛ. (w10-F 15/11 25 § 5; w07-F 1/12 21 § 1)

 • Ebë emʋn Ofo bunelë eyɛsɛ: (Min. 8)

  • Ps 102:12, 27—?Àlɛ́ elë abɔ aɛn aba elë lɛ Ʒoova lɛ cɛwudinë ghë, élé bu ntɔnë bë eba eboka elë àlɛ́ elë anʋn opuji ghë é? (w14-F 15/3 16 § 19-21)

  • Ps 103:13—?Mabughëwu Ʒoova ghe lɔ elë bunë elë evivi ëënë powu kpa-nkpɔ wué? (w15-F 15/4 25 § 7)

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekanë, mabu eyaya më Ʒoova sɛ é?

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekanë ghë, jɔ nkpɔca më eɔsɛ ebɔ ehɛ Ofo jɔ é?

 • Biblë ka: (Bë eɔsɛ epi min. 4) Ps 105:24-45

ÉMƲN OFOJƆHƐ JUMANNË DI YƐSƐ

 • Jɔdidi pidɛ: (Bë eɔsɛ epi min. 2) g16.4-F 10-11—Lɛ̀ mbënë bë elɛ fë ekaka eyi edagha ghɩnë lapɔ.

 • Ghɩdagha: (Bë eɔsɛ epi min. 4) g16.4-F 10-11—Lɛ̀ mbënë bë elɛ fë ekaka eyi edagha ghɩnë lapɔ.

 • Biblë shigbagba: (Bë eɔsɛ epi min. 6) bh-F 164-166 § 3-4—Boka nakwajɛghonë bë emʋn n’ye bë eba elɛ bunë kë ghɛ́ghɛ n’yenë.

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

 • Nɛn 91

 • Gha pa bunë Ʒoova lɛ́ lɔ́ fënë powu aɛn wu tata (Ps 103:1-5): (Min. 15) Jɔdidi. Boepi kɩ jw.org videonë kë elɛlɛ ëë Je ne supportais plus ma façon de vivre ghë. (Yi QUI NOUS SOMMES > ACTIVITES ghë.) Eɲë akpɩ ëë arere, égbagba jɔ ntɛnɩelë shi: ?Mabughëwu ebë ele Ʒoova eyi é? ?Shiyɔnë ebá ewu ngbeɲi gbonë, nkpɔca elë ewu amɛn dádá, óó eya Ʒoova opuyɛnë é?

 • Ofokwa Biblë shigbagba: (Min. 30) ia-F órò 22 § 1-13

 • Ghagha bunë ewúnë ghë, álɛ fë ekpa ehɛ bunë ebá ewu gbai gbeenë ghë. (Min. 3)

 • Nɛn 131 alɛ ofosɛrɛ lɛ