Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | PSAUMES 106-109

“Éda Ʒoova nasɩ.”

“Éda Ʒoova nasɩ.”

?Bunë Ʒoova lɛ́ cá Israɛlë ngikinë, mabughëwu kë kɔ ëë aɛn-pa é?

106:7, 13, 14

  • Kë bɔ́ aɛn bá kelë omu bunë bë eba kelë eyɛ óó kë evivi n’ye Ʒoova bë elɔ kelënë ghë.

?Élé fë eba ehɔhɔ n’ye fë eba emʋn tɩ álɛ fë kpa eɲi ëë shi mici powu é?

106:1-5

  • Bɔ aɛn ba bu fannganë ghëwu fë éda nasɩ eya n’ye fë mʋn tɩnë ghë.

  • Di akɔnda wɛsɛ ngbeɲi gbo oohʋn yɔghɔnë ɲannë.

  • Da Ʒoova nasɩ shinë në yɔ́ fënë ghëwu.