Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

Avɛ-epìe mici 29–Avɛ-ɲaako mici 4

PSAUMES 110-118

Avɛ-epìe mici 29–Avɛ-ɲaako mici 4
 • Nɛn 61 alɛ ofosɛrɛ lɛ

 • Mbë pidɛ (Bë eɔsɛ epi min. 3)

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

 • ?Bu nkpɔca më ébɔ enɩ Ʒoova apɩ aji é?”: (Min. 10)

  • Ps 116:3, 4, 8—Ghɩnë ghɛ́ghɛ psome ntɛnɩnë, Ʒoova cá ëë píeji rɔ ghë. (w87-F 15/3 24 § 5)

  • Ps 116:12—Ghɩnë ghɛ́ghɛ psome ntɛnɩnë, vívi n’ye bë eya Ʒoova n’ye në mʋn tɩ. (w09-F 15/7 29 § 4-5; w98-F 1/12 23 § 3)

  • Ps 116:13, 14, 17, 18—Ghɩnë ghɛ́ghɛ psome ntɛnɩnë, léle mɛnsɩ álɛ bë elɛ bunë Ʒoova vívi ëënë powu. (w10-F 15/4 27, bunë nʋn karenë ghë.)

 • Ebë emʋn Ofo bunelë eyɛsɛ: (Min. 8)

  • Ps 110:4—?‘Akɔnë Ʒoova nɔ́nnë’ nkpɔca kë ehɛ ëë jɔ abɩ ntɛnɩ ghënë é? (w14-F 15/10 11 § 15-17; w06-F 1/9 13 § 7)

  • Ps 116:15—?Àlɛ́ yiki rɔ́ óó kë në egbagba mbë shi, mabughëwu gha bá gha yɛ n’ye kebë ebɔ abɩ ntɔnë ehɛ ghɩnë rɔ́në jɔ wué? (w12-F 15/5 22 § 2)

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekanë, mabu eyaya më Ʒoova sɛ é?

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekanë ghë, jɔ nkpɔca më eɔsɛ ebɔ ehɛ Ofo jɔ é?

 • Biblë ka: (Bë eɔsɛ epi min. 4) Ps 110:1–111:10

ÉMƲN OFOJƆHƐ JUMANNË DI YƐSƐ

 • Jɔdidi pidɛ: (Bë eɔsɛ epi min. 2) ll 16—Lɛ̀ mbënë bë elɛ fë ekaka eyi edagha ghɩnë lapɔ.

 • Ghɩdagha: (Bë eɔsɛ epi min. 4) ll 17—Lɛ̀ mbënë bë elɛ fë ekaka eyi edagha ghɩnë lapɔ.

 • Biblë shigbagba: (Bë eɔsɛ epi min. 6)bh-F 179-181 § 17-19—Boka nakwajɛghonë bë emʋn n’ye bë eba elɛ bunë kë ghɛ́ghɛ n’yenë.

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

 • Nɛn 82

 • Yaya nahɔnrɛnë”: (Min. 7.) Jɔdidi.

 • Kanpaɲënë ebë elɛ ebɔ La Tour de Garde elɔ ngiki Avɛ-ɲaakonë ghë”: (Min. 8) Jɔdidi. Boepi kɩ video pidɛnë eya n’ye ebë eba eka ndanë Avɛ-ɲaakonë ghë, álɛ eɲë ebɔ bunë nʋn ëë ghënë edidi jɔ. Lɔ sɛ bë eyɛyɛ ngiki powu kanpaɲë ntɔnë ghë, kpa le kelë ndɔnʋn n’ye kebë elɛ mici jɔghɔ shigbëfɩghɩ.

 • Ofokwa Biblë shigbagba: (Min. 30) ia-F órò 23 § 1-14

 • Ghagha bunë ewúnë ghë, álɛ fë ekpa ehɛ bunë ebá ewu gbai gbeenë ghë. (Min. 3)

 • Nɛn 144 alɛ ofosɛrɛ lɛ

  Gha epa-aɛn: Boepi fɩ nɛnnë eki nkpɔ álɛ ofokwanë bë egbɔ eti ëë.