Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

Avɛ-nkpɔ mici 28—Avɛ-aɲʋn mici 3

Actes 27-28

Avɛ-nkpɔ mici 28—Avɛ-aɲʋn mici 3
 • Nɛn 129 alɛ ofosɛrɛ lɛ

 • Mbë pidɛ (Bë eɔsɛ epi min. 3)

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

 • Pɔlë mɔn mberu ghë eyi Rɔmë”: (Min. 10)

  • Ac 27:23, 24: Wawɛ nkpɔ hɛ́ Pɔlë kɔ në lɛ aghɩnë kë nʋn mberunë ghënë lɛ powu, kë ghe ewu rɔ nvɛvɛ gbɔnë epunë lɛ, miji gbɔnë enɔnnë lɛ ghë (bt-F 208 § 15).

  • Ac 28:1, 2: N’ye kë bá shú Maltë gbonë, mberunë Pɔlë nʋ́n ëë ghënë pútu (bt-F 209 § 18; 210 § 21).

  • Ac 28:16, 17: Pɔlë shú Rɔmë ayɔghɔ nhɛn (bt-F 213 § 10).

 • Elë éviɛ bu ayɔghɔ Ofo Mbënë ghë: (Min. 8)

  • Ac 27:9: ?Mabu lɛ́ “micinë kë eɲa lakwa shi ehɔnë ëë micinë kë ecinë” é? (note d’étude «le jeûne du jour de la Réconciliation»)

  • Ac 28:11: ?Jɔnë kë hɛ́ yá n’ye mberunë ëë ngbeɲi-kunë bá nʋ́nnë, bu tete nkpɔca eyɛyɛ sɛ ëë ghë é? (note d’étude «fils de Zeus»)

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë fë kánë, mabu yáya fë Ʒoova sɛ é?

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë fë kánë, bu ayɔghɔ fuɔ nkpɔca fë kpa wú ëë ghë é?

 • Biblë ka: (Bë eɔsɛ epi min. 4) Ac 27:1-12 (th órò 5)

ÉMƲN OFOJƆHƐ JUMANNË DI YƐSƐ

 • Ghɩdagha aɲʋnghë video: (Min. 5) Kɩ videonë ghë álɛ eɲë ébɔ ëë edidi jɔ.

 • Ghɩdagha aɲʋnghë: (Bë eɔsɛ epi min. 3) Bɔ n’ye elë lɛ ngiki lɛ bë eba edidi jɔnë. (th órò 2)

 • Biblë shigbagba: (Bë eɔsɛ epi min. 5) lv-F 139-141 § 16-17 (th órò 3)

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

 • Nɛn 103

 • ‘Pɔlë dá Ofo nasɩ, ë në bɔ́ ebëlɛgba’: (Min. 15) Jɔdidi. Kɩ video ntɛnɩ ghë: “Ogbó eria ogbó” (Ghedi je). Le ngiki powu ndɔnʋn álɛ kebë ekpɩ videonë powu (Yi catégorie de vidéos INTERVIEWS ET TEMOIGNAGES ghë).

 • Ofokwa Biblë shigbagba: (Min. 30) lv-F órò 16 abɩ 10-16

 • Ghagha bunë ewúnë ghë, álɛ fë ekpa éhɛ bunë ebá ewu gbai gbeenë ghë. (Min. 3)

 • Nɛn 93 alɛ ofosɛrɛ lɛ