Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

Avɛ-nkpɔ mici 21-27

Actes 25-26

Avɛ-nkpɔ mici 21-27
 • Nɛn 73 alɛ ofosɛrɛ lɛ

 • Mbë pidɛ (Bë eɔsɛ epi min. 3)

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

 • Pɔlë cé aanë Sezarë ee gbo, kpa ká ndanë dí blengbi Erɔdë Agripa”: (Min. 10)

  • Ac 25:11: Shigbënë Rɔmë mbranë elɔ Pɔlënë, ëë lɛ́ në cé aanë Sezarë ee gbo (bt-F 198 § 6).

  • Ac 26:1-3: Pɔlë dí nahɔnrɛnë adashɛ ayɔghɔ nhɛn blengbi Erɔdë Agripa ngbeɲi (bt-F 198-201 § 10-16).

  • Ac 26:28: Jɔnë Pɔlë hɛ́në cí blengbinë aba tete (bt-F 202 § 18).

 • Elë éviɛ bu ayɔghɔ Ofo Mbënë ghë: (Min. 8)

  • Ac 26:14: ?Mabu lɛ́ “tinë eyimbu jʋjʋ ëënë” é? (note d’étude «lancer des ruades contre les aiguillons» sur Ac 26:14, nwtsty; «aiguillon», nwtstg)

  • Ac 26:27: ?N’ye Pɔlë bá vívi blengbi Agripa jɔ kɔ́ në ebɔ Ofo agbaghɩnelë ewu nahɔnrɛnë, mabughëwu në gha ɔɔsɛ gha káka mbë gha lɔ́ Pɔlë aji wué? (w03-F 15/11 16-17 § 14)

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë fë kánë, mabu yáya fë Ʒoova sɛ é?

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë fë kánë, bu ayɔghɔ fuɔ nkpɔca fë kpa wú ëë ghë é?

 • Biblë ka: (Bë eɔsɛ epi min. 4) Ac 25:1-12 (th órò 5)

ÉMƲN OFOJƆHƐ JUMANNË DI YƐSƐ

 • Ghɩdagha pidɛ video: (Min. 5) Kɩ videonë ghë álɛ eɲë ébɔ ëë edidi jɔ.

 • Ghɩdagha pidɛ: (Bë eɔsɛ epi min. 3) Bɔ n’ye elë lɛ ngiki lɛ bë eba edidi jɔnë. (th órò 2)

 • Ghɩdagha pidɛ: (Bë eɔsɛ epi min. 4) Boepi bɔ n’ye elë lɛ ngiki lɛ bë eba edidi jɔnë. Eji ee ghë, bɔ nakwa Biblë eyaya elë ya ghɩnë. (th órò 3)

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

 • Nɛn 38

 • Shigbënë kë lɔ́ elë álɛ ebë edi Ofo jumannë Kebɛkë gbo”: (Min. 15) Jɔdidi. Kɩ videonë ghë (Yi catégorie de vidéos NOTRE ORGANISATION ghë).

 • Ofokwa Biblë shigbagba: (Min. 30) lv-F órò 16 abɩ 9 alɛ karenë nʋn agba 192-193 ghë lɛ

 • Ghagha bunë ewúnë ghë, álɛ fë ekpa éhɛ bunë ebá ewu gbai gbeenë ghë. (Min. 3)

 • Nɛn 122 alɛ ofosɛrɛ lɛ