Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

Avɛ-nkpɔ mici 1-7

MATTHIEU 1-3

Avɛ-nkpɔ mici 1-7
 • Nɛn 14 alɛ ofosɛrɛ lɛ

 • Mbë pidɛ (Bë eɔsɛ epi min. 3)

BU AYƆGHƆNË NƲ́N OFO MBËNË GHË

 • Oforu Shibanë rɩ́dásɛ”: (Min. 10)

  • [Kɩ video Introduction à Matthieu ghë.]

  • Mt 3:1, 2—Ʒan Batistë hɛ́ ngiki kɔ ɲan gbɔɔje, ghɩnë bá elɛ oforu Shibanë ëë Ooshìnë bá epia-adɛ. (nwtsty note)

  • Mt 3:4—Ʒan Batistë gha víɛ bu ologbɔ në oohʋn ghë, në bɔ́ në oohʋnnë powu dí Ofo jumannë. (nwtsty media)

 • Ebë emʋn Ofo bunelë eyɛsɛ: (Min. 8)

  • Mt 1:3—Ʒezi bʋsʋghɩnë kë rúru kelë eyinë, kë lɛ́ eyikpe esëkpɔ. ?Ese mabughëwu Matthieu nakwanë rú eyighɔ oni eyi kelë ghë é? (nwtsty note d’étude)

  • Mt 3:11—?Élé ebá mʋ́n n’ye jiwɔnë ëë eshi ëë lɛ́ n’ye yiki sɛ powu bë ehʋn-eyi ji é? (nwtsty note d’étude)

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekanë, mabu eyaya më Ʒoova sɛ é?

  • ?Bu ayɔghɔ fuɔ nkpɔca eɲë kpa wú Biblënë eká gbai ntɛnɩ ghënë é?

 • Biblë ka: (Bë eɔsɛ epi min. 4) Mt 1:1-17

ÉMƲN OFOJƆHƐ JUMANNË DI YƐSƐ

 • Jɔdidi pidɛ video ghë: (Min. 4) Kɩ videonë ghë, álɛ eɲë ébɔ ëë edidijɔ.

 • Ghɩdagha pidɛ: (Bë eɔsɛ epi min. 3) Kpɩ agba 1.

 • Biblëshigbagba: (Bë eɔsɛ epi min. 6) bhs 41-42 § 6-7

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

 • Nɛn 72

 • Bunë ewú agbʋʋnnë sáasɛnë ghë (Min. 15) Mbënë ghɩmɛn nkpɔ bë egbagbashi. Àlɛ́ eɲë aka nakwanë Betɛlë ghɛ́ghɛ sé eɲë, óó ehɛ rapport annuel de service jɔnë arere, vivi ofojɔhɛghɩ jɔ. Boepi nɩ aghɩnë kë wú bu ayɔghɔ Ofo jɔnë kë hɛ́ agbʋʋnnë sásɛnë ghë, óó kë evivi n’ye kebë ehɛ ëë jɔnë bɔ.

 • Ofokwa Biblë shigbagba: (Min. 30) lv-F órò 1, abɩ 13-18, alɛ karenë nʋ́n agba 13 ghë lɛ

 • Ghagha bunë ewúnë ghë, álɛ fë ekpa éhɛ bunë ebá ewu gbai gbeenë ghë. (Min. 3)

 • Nɛn 137 alɛ ofosɛrɛ lɛ