Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

Avɛ-nkpɔ mici 22-28

MATTHIEU 8-9

Avɛ-nkpɔ mici 22-28
 • Nɛn 17 alɛ ofosɛrɛ lɛ

 • Mbë pidɛ (Bë eɔsɛ epi min. 3)

BU AYƆGHƆNË NƲ́N OFO MBËNË GHË

 • Ʒezi kolo ngiki”: (Min. 10)

  • Mt 8:1-3—Ʒezi yá kokobegho nkpɔ n’ye në kolo ëë dɔ́ tete. (nwtsty study note)

  • Mt 9:9-13—Ʒezi kolo aghɩnë ngiki ehʋnhʋn kelë yɛyɛnë. (nwtsty note d’étude)

  • Mt 9:35-38—Kolonë Ʒezi kolo ngikinë lɔ́ në ká ndanë dí kelë àlɛ́ bɔ́bɔ́ në apɛ; në kpa sɛ́rɛ Ofo n’ye bë elɔ jumanghɩnë bë edɔ. (nwtsty note d’étude)

 • Ebë emʋn Ofo bunelë eyɛsɛ: (Min. 8)

  • Mt 8:8-10—?Mabu ebë eɔsɛ eɲishi jɔnë Ʒezi lɛ, sonjaghɩ kpashinë lɛ dídinë ghë é? (w02-F 15/8 13 § 16)

  • Mt 9:16, 17—?Mabu Ʒezi vívi n’ye bë eyaya elë jɔ aɲʋn ntɛnɩ në hɛ́ n’yenë ghë é? (jy-F 70 § 6)

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekanë, mabu eyaya më Ʒoova sɛ é?

  • ?Bu ayɔghɔ fuɔ nkpɔca eɲë kpa wú Biblënë eká gbai ntɛnɩ ghënë é?

 • Biblë ka: (Bë eɔsɛ epi min. 4) Mt 8:1-17

ÉMƲN OFOJƆHƐ JUMANNË DI YƐSƐ

 • Ghɩdagha aɲʋnghë: (Bë eɔsɛ epi min. 3) Boepi bɔ n’ye elë lɛ ngiki lɛ bë eba edidi jɔnë eo jɔdidinë órò. Lɛlɛ ghɩnë bë ewa jɛmɛnnë ghë.

 • Ghɩdagha arɩ ghë: (Bë eɔsɛ epi min. 3) Nɩ fë omu Biblë abɩ bɔ, álɛ fë ébɔ nakwanë elë

 • Biblë shigbagba: (Bë eɔsɛ epi min. 6) bhs 47 § 18-19

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

 • Nɛn 145

 • ‘Noo teteghë, Ofo lɔ́ në lɛ́ Kpashi lɛ Krisë lɛ’: Ghɔgbo 1 Extrait: (Min. 15) Jɔdidi. Àlɛ́ eɲë aka Matthieu 9:18-25, eɲë akpa akpɩ videonë arere, vivi jɔ ntɛnɩelë:

  • ?Élé Ʒezi bá yá n’ye në dí yighɔ orogbaghonë lɛ, Ʒairisë lɛ akɔnda, në kpɩ kelë é?

  • Biblë ehɛ n’ye oohʋnnë bë eba enʋn micinë Ofo Shibanë bë edi-oonë ghë. ?Élé bu ntɔnë eba eci ëë aba?

  • ?Bu nkpɔca ebë eɔsɛ elɛ eyɔyɔ n’ye Ʒezi bá kolo ngikinë é?

 • Ofokwa Biblë shigbagba: (Min. 30) lv-F órò 2 14-21 alɛ karenë nʋ́n agba 24 ghë lɛ

 • Ghagha bunë ewúnë ghë, álɛ fë ékpa ehɛ bunë ebá ewu gbai gbeenë ghë. (Min. 3)

 • Nɛn 95 alɛ ofosɛrɛ lɛ