Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | MATTHIEU 20-21

“Ghɩnë avivi n’ye bë edɔomu eɲë ghënë, bë elɛ eɲë jumangho”

“Ghɩnë avivi n’ye bë edɔomu eɲë ghënë, bë elɛ eɲë jumangho”

20:28

Skribë lɛ fariziɛn lɛnë kë ece kelë esë orùnë, kë kolo n’ye ngiki bë ele kelë eyi, kebë elɛ kelë eri jɛku gbo.

Skribë lɛ, fariziɛn lɛnë kë ece kelë esë orùnë, kë evivi n’ye kebë eya ngiki n’ye kë mʋn bu-lɛ́ dɔ́ tete, kë evivi n’ye ngiki bë ele kelë eyi (Mt 23:5-7). Ʒezi gha bá nhɛn gha nʋ́n. “Yiki Jɛnë wá; gha lɛ́ n’ye kebë edi juman elɔ ëë, ese bë edi juman elɔ ngiki” (Mt 20:28). ?Ofo juman ntɛnɩ bë elɔ ngiki bë eda elë nasɩ, kebë ele elë eyinë ghë ëë elë elele mɛnsɩ ebɔ aɛn eba wú? Àlɛ́ elë avivi n’ye ebë edɔomu Ʒoova ngbeɲinë, ebë eyɔyɔ Ʒezi, ebë kpa elɛ bunë ebë eɔsɛ elɛ powu eboka ngiki fuɔ. Eki fannga nhɛn, bu ntɔnelë gha lɛ́ bunë ngiki ewu, ese kë lɛ́ bunë Ʒoova esëkpɔ ewu (Mt 6:1-4). Ofo jumanghonë ése ëë esë eshinë, bë...

  • edisʋ ekuku Shibatɩnë shi, bë kpa ebaba ëë eyɛ.

  • edisʋ elɛ bu eboka ngiki ahɔhɔnelë lɛ, ngiki fuɔ lɛ.

  • esɔ shigha eboka Ofo Shiba jumannë kë edinë.