Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

Avɛ-arɩ mici 26–Avɛ-alɛ́ mici 1

MATTHIEU 25

Avɛ-arɩ mici 26–Avɛ-alɛ́ mici 1
 • Nɛn 143 alɛ ofosɛrɛ

 • Mbë pidɛ (Bë eɔsɛ epi min. 3)

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

 • Érɛpuɔ”: (Min. 10)

  • Mt 25:1-6—Eyighɔ kɛkëghɩ oninë kë gha mʋn yikpe se wunë lɛ, eyighɔ aɛnshighɩ oninë kë gha mʋn yikpe se wunë lɛ kë yí sása kɔkɔcanë eshigbɔ.

  • Mt 25:7-10—N’ye kɔkɔcanë bá shúnë, eyighɔ kɛkëghɩnë kë gha mʋn yikpe se wunë, kë gha nʋnghë.

  • Mt 25:11, 12—Eyighɔ aɛnshighɩnë kë gha mʋn yikpe se wunë esëkpɔ ëë kë ɔɔsɛ hʋ́n-yí kɔkɔ-fɛtënë ghë.

 • Ebë emʋn Ofo bunelë eyɛsɛ: (Min. 8)

  • Mt 25:31-33—Gbagba cɔ lɛ, viaɲʋn lɛ abaji-mbënë Ʒezi lɛ́në shi (w15-F 15/3 27 § 7).

  • Mt 25:40—?Élé ebë eba eya n’ye ekólo Ʒezi nɔnjɛelënë, elɛ́ kelë cɛwuelë é? (w09-F 15/10 16 § 16-18)

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekanë, mabu eyaya më Ʒoova sɛ é?

  • ?Bu ayɔghɔ fuɔ nkpɔca eɲë kpa wú Biblënë eká gbai ntɛnɩ ghënë é?

 • Biblë ka: (Bë eɔsɛ epi min. 4) Mt 25:1-23

ÉMƲN OFOJƆHƐ JUMANNË DI YƐSƐ

 • Ghɩdagha aɲʋnghë: (Bë eɔsɛ epi min. 3) Boepi bɔ n’ye elë lɛ ngiki lɛ bë eba edidi jɔnë. Lɛlɛ ghɩnë bë ewa Ʒezi rɔ jɛmɛnnë ghë.

 • Ghɩdagha arɩghë: (Bë eɔsɛ epi min. 3) Nɩ fë omu ee Biblë abɩ bɔ, álɛ fë ébɔ nakwanë elë ebɔ egbagba Biblë shinë nkpɔ elɔ ghɩnë.

 • Mbëshigbagba: (Bë eɔsɛ epi min. 6) w15-F 15/3 27 § 7-10—Mbë órò: ?Élé cɔ lɛ viaɲʋn lɛ jɔ́ Ʒezi hɛ́në eba eci ofojɔhɛ jumannë aba é?

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

 • Nɛn 85

 • Elë émʋn Ofo jumannë di éyɛsɛ: Elë éyaya elë nakwajɛghonë n’ye bë eba ebaba ëë esë eyɛ”: (Min. 10) Jɔdidi. Àlɛ́ jɔdidinë arere, kɩ videonë eya ofojɔhɛgho nkpɔ, eyaya ëë nakwajɛghonë, n’ye bë eba ebaba ëë esë eyɛ Biblë shigbagbanë ghë. Vivi mbëceghɩnelë kebë ehɛ n’ye kë bá bóka kelë nakwajɛelë bu ntɔnë ëë lɛ́-ghë.

 • Elë étɩ aghɩnë elɛ́lɛnë shi eyɛsɛ: (Min. 5) Mbëshigbagbanë píe agbʋʋn 2016, Avɛ-arɩnë ëë Oohʋn lɛ jumandi lɛ jɛmɛn nakwanë ghë. Hɛ bu ayɔghɔnë elɛ́ agbʋʋn 2017, Ʒezi rɔ jɛmɛn cibɩnë ghënë jɔ. Ya mbëceghɩnelë bunë kebë emʋnnë lɛ, bu fuɔnë kebë eghaghaghë Ʒezi rɔ jɛmɛnnë eba eshe Avɛ-arɩnë ëë mici 31 ghë lɛ.

 • Ofokwa Biblë shigbagba: (Min. 30) lv-F Appendice agba 209-212

 • Ghagha bunë ewúnë ghë, álɛ fë ekpa éhɛ bunë ebá ewu gbai gbeenë ghë. (Min. 3)

 • Nɛn 79 alɛ ofosɛrɛ lɛ