Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

Avɛ-arɩ mici 7-13

ESTHER 6-10

Avɛ-arɩ mici 7-13
 • Nɛn 131 alɛ ofosɛrɛ lɛ

 • Mbë pidɛ (Bë eɔsɛ epi min. 3)

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

 • “Ɛstɛrë lɛ́ opuyɛ bu lɔ Ʒoova alɛ ëë ngikinelë lɛ”: (Min. 10.)

  • Est 8:3, 4—Agbate, Ɛstɛrë gha nʋn mian ghë kʋra, në bɔ́ në oohʋnnë tú yoba ngiki fuɔ ghëwu. (ia-F 143 § 24-25)

  • Est 8:5—Ɛstɛrë dí akɔnda lɛ́ bu Asierisë ngbeɲi. (w06-F 1/3 11 § 8)

  • Est 8:17—Ngiki fannga nhɛn kë káci Ʒifëghɩ. (w06-F 1/3 11 § 3)

 • Ebë emʋn Ofo bunelë eyɛsɛ: (Min. 8)

  • Est 8:1, 2—Álɛ Ʒakɔbë bë egbɔ erɔnë, në hɛ́ kɔ, ocomba, Bɛnʒamɛn bá ebɔ bunë në ɲí në kaɛnghɩnë bɔ aghʋghʋ ghënë ekɛkɛ. ?Élé bunë ntɔnë bá shú é? (ia-F 142, kare)

  • Est 9:10, 15, 16—Agbate, kë hɛ́ Ʒuifë ngikinë kɔ, kebë eɔsɛ eɲi bu ayɔghɔnë kelë kaɛnghɩ ɔɔnë ebɔ. ?Ese mabughëwu kë gha lɛ́ bu ntɔnë wué? (w06-F 1/3 11 § 4)

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekánë, mabu eyaya më Ʒoova sɛ é?

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekánë ghë, jɔ nkpɔca më eɔsɛ ebɔ ehɛ Ofo-jɔ é?

 • Biblë ka: Est 8:1-9 (Bë eɔsɛ epi min. 4)

ÉMƲN OFOJƆHƐ JUMANNË DI YƐSƐ

 • Baba fë esë yɛ n’ye fë bá eka ndanë vɛ ntɛnɩ ghë. (Min. 15) Jɔdidi. Kɩ videonë eya n’ye ebë eba eka ndanë ghë, álɛ eɲë edidi jɔ ehɛ bunë ghëwu yɛsɛ. Ékpa bɔ, “Émʋn ofojɔhɛ jumannë di yɛsɛ—N’ye fë omunë fë eba eka ndanë.”

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

 • Nɛn 118

 • Elë étɩ aghɩnë elɛ́lɛnë shi”: (Min. 15) Jɔdidi. Hɛ ofojɔhɛghɩnë kebë eka bu ayɔghɔnë kë wú n’ye kelë omunë kë bá lóoru tɩ ngiki shi Memorialënë sáasɛnë ghë. Lɛ́ kebë ebɔ jɔ ntɔnë nkpɔ edi ngrɛmɔ̀n.

 • Ofokwa Biblë shigbagba: ia-F órò 10 § 12-21 alɛ bunë ebë eghagha ghë óó nʋn agba 91 ghë (Min. 30)

 • Ghagha bunë ewúnë ghë, álɛ fë ekpa ehɛ bunë ebá ewu gbai gbeenë ghë. (Min. 3)

 • Nɛn 147 alɛ ofosɛrɛ lɛ