Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

Avɛ-arɩ mici 28–Avɛ-alɛ́ mici 3

Job 11-15

Avɛ-arɩ mici 28–Avɛ-alɛ́ mici 3
 • Nɛn 111 alɛ ofosɛrɛ lɛ

 • Mbë pidɛ (Bë eɔsɛ epi min. 3)

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

 • Ʒɔbë jí rɔpulɛ ntɩ”: (Min. 10)

  • Jb 14:1, 2—Ʒɔbë bɔ mbë je nhɛn bë hɛ́ ëë ohʋn jɔnë powu. (w15-F 1/3 3; w10-F 1/5 5 § 2; w08-F 1/3 3 § 3)

  • Jb 14:13-15a—Ʒɔbë mʋn n’ye Ʒoova gha ghagha n’ye bë epa në aɛn. (w15-F 1/8 5; w14-F 1/1 7 § 4; w11-F 1/3 22 § 2-4)

  • Jb 14:15b—Ʒoova ekpɩ ghɩnë edi tɩnɩnɩ esʋ në. (w15-F 1/8 7 § 3; w14-F 15/6 14 § 12; w11-F 1/3 22 § 3-6)

 • Ebë emʋn Ofo bunelë eyɛsɛ: (Min. 8)

  • Jb 12:12—?Mabughëwu kretiɛnghɩnë kë hɔsɛ, kë lɛ́ aghɩnë këbë eɔsɛ eboka kretienghɩnë kë gha hɔsɛ Ofo shigbënë ghë wú é? (g99-F 22/7 11, kare)

  • Jb 15:27—?Elifazë hɛ́ kɔ “grɛsë dɔ́ Ʒɔbë agbanë ghë,” ëë shi lɛ nkpɔca é? (it-1-F 863 § 11)

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekanë, mabu eyaya më Ʒoova sɛ é?

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekánë ghë, jɔ nkpɔca më eɔsɛ ebɔ ehɛ Ofo-jɔ é?

 • Biblë ka: Jb 14:1-22 (Bë eɔsɛ epi min. 4)

ÉMƲN OFOJƆHƐ JUMANNË DI YƐSƐ

 • Jɔdidi pidɛ: fg órò 13 § 1—Lɛ̀ mbënë bë elɛ fë ekaka eyi edagha ghɩnë lapɔ.

 • Ghɩdagha: (Bë eɔsɛ epi min. 4) fg órò 13 § 2—Lɛ̀ mbënë bë elɛ fë ekaka eyi edagha ghɩnë lapɔ.

 • Biblë shigbagba: fg órò 13 § 3-4 (Bë eɔsɛ epi min. 6)

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

 • Nɛn 134

 • Bunë ofokwanë bë ebɔ aɛn eba ëë ghë: (Min. 5)

 • Rɔpulɛnë: Capɩnë bë eɔsɛ elɛ ëë bë eshu”: (Min. 10) Jɔdidi. Álɛ fë ererenë, kɩ videonë kë ya agbʋʋn 2014 bude jɛmɛn gbɔnë ghë « Continuez à chercher d’abord le Royaume de Dieu ! » në.

 • Ofokwa Biblë shigbagba: ia-F órò 12 § 1-12 (Min. 30)

 • Ghagha bunë ewúnë ghë, álɛ fë ekpa ehɛ bunë ebá ewu gbai gbeenë ghë. (Min. 3)

 • Nɛn 33 alɛ ofosɛrɛ lɛ