Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

Avɛ-arɩ 21-27

Job 6-10

Avɛ-arɩ 21-27
 • Nɛn 68 alɛ ofosɛrɛ lɛ

 • Mbë pidɛ (Bë eɔsɛ epi min. 3)

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

 • Ʒɔbë eceledighonë ehɛ ëë aarɛrɛ jɔ”: (Min. 10)

  • Jb 6:1-3, 9, 10, 26; 7:11, 16—Ghɩ jɔ në ehʋn ëë sɛ ee mbë elɛnë, gha lɛ bunë nʋn ëë oroghumɔn tete wu. (w13-F 15/8 19 § 7; w13-F 15/5 22 § 13)

  • Jb 9:20-22—Ʒɔbë nɛ́piɛ, noo në di akɔnda n’ye Ofo ghe di ntɩjinë në bɔ ba ëë ghënë akɔnda. (w15-F 1/7 12 § 2)

  • Jb 10:12—Ʒɔbë nʋn mian kpɛkpɛ ghë kʋra, në gha hɛ́ Ofo jɔ pʋ. (w09-F 15/4 7 § 18; w09-F 15/4 10 § 13)

 • Ebë emʋn Ofo bunelë eyɛsɛ: (Min. 8)

  • Jb 6:14—?Élé Ʒɔbë bá ya n’ye, kolo tetenë lɛ́ bu yɔghɔ é? (w10-F 15/11 32 § 20)

  • Jb 7:9, 10; 10:21—?Noo Ʒɔbë jí rɔpulɛnë ntɩnë, mabughëwu në hɛ́ jɔnë elë eka Biblë abɩnë ntɛnelë ghë é? (w06-F 15/3 14 § 10)

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekánë, mabu eyaya më Ʒoova sɛ é?

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekánë ghë, jɔ nkpɔca më eɔsɛ ebɔ ehɛ Ofo-jɔ é?

 • Biblë ka: Jb 9:1-21 (Bë eɔsɛ epi min. 4)

ÉMƲN OFOJƆHƐ JUMANNË DI YƐSƐ

 • Jɔdidi pidɛ: T-35—Ehɛ n’ye kebë eɔsɛ ehɔ shigha eboka Ofo jumannë. (Bë eɔsɛ epi min. 2)

 • Ghɩdagha: T-35—Lɛ̀ mbënë bë elɛ fë ekaka eyi edagha ghɩnë lapɔ. (Bë eɔsɛ epi min. 4)

 • Biblë shigbagba: fg órò 2 § 6-8 (Bë eɔsɛ epi min. 6)

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

 • Nɛn 114

 • Aɛn eji fë shi àlɛ́ fë në ele yiki fuɔ ndɔnʋn: (Min. 15) Jɔdidi. Kɩ videonë ngɩmɛnnelë kë wú trɛrɛe École du ministère du Royaume ghënë. Lɛ́ mbëceghɩnelë kebë ehɛ n’ye nɔnjɛelë aɲʋnnë kë bá ya ayɔghɔ nhɛn n’ye kë eba ele yiki nkpɔ ndɔnʋn, àlɛ́ ghɩnë anʋn aarɛrɛ ghë, noo në ghɩnë në kolonë rɔ.

 • Ofokwa Biblë shigbagba: ia-F órò 11 § 12-20, bunë ebë eghagha ghë óó nʋn agba 98 ghë (Min. 30)

 • Ghagha bunë ewúnë ghë, álɛ fë ekpa ehɛ bunë ebá ewu gbai gbeenë ghë. (Min. 3)

 • Nɛn 27 alɛ ofosɛrɛ lɛ