Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | NEHÉMIA 1-4

Nëemia kolo Ofosʋ tetenë

Nëemia kolo Ofosʋ tetenë
WU

455 E.B.G.

 1. Nizan (Avɛ-arɩ/Avɛ-alɛ́)

  2:4-6 Neémia brɛsʋ, Ʒerisalɛmë lɛ́ aʋnnë kë eso esʋ Ofo tetenë, në vívi shigbë álɛ në elɛ Ʒerisalɛmë ghë.

 2. Iyarë

 3. Sivanë

 4. Tanmuzë (Avɛ-lɔhʋn/Avɛ-lɔhʋn-Arɩ)

  2:11-15 Cibɩ ntɔnë ghë, Neemia shú, në kpála kpalà oonë ëë okpowunë.

 5. Ab (Avɛ-lɔhʋn-arɩ/Avɛ-epiè)

  3:1; 4:7-9 Kë emianmian kelë kʋra, kë óo aʋn-lɛ́në órò.

 6. Elulë (Avɛ-epiè/Avɛ-naako)

  6:15 52 Kë bɔ́ mici 52, lɛ́ okpowunë rere.

 7. Tishri