Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | GALATES 4-6

‘Bunë shúnë ee abaji-mbënë’ ebë emʋn ëë eshi

‘Bunë shúnë ee abaji-mbënë’ ebë emʋn ëë eshi

4:24-31

Akoto Pɔlë lɛ́ “abaji-mbë” ntɔnë álɛ bë eya n’ye mbëshisɛ puɔpuɔnë bá ɔɔ alɔ dɔ́ she Mbëshisɛ mbranë. Krisë lɛ aghɩnë në lɛ kelë lɛ bë edioo oforu gbonë, sasa jumannë kë bá edi ëë kolo ghënë bá elɛ maɛnnë powu bá epie lakwa lɛ, shenë kë gha sheghë wunë lɛ, busʋsʋ lɛ, rɔ lɛ ghë esɔ.—Is 25:8, 9.

 

AGARË: KANNGA YIGHƆNË

Ëë lɛ́ Israɛlë hɔ́në kpʋ́ Mbëshisɛ mbranë. Ʒerizalɛmë ëë lɛ́ oo ntɔnë kapitalë.

SARA: YIGHƆNË BÀ NƐ ËË SHI

Ëë lɛ́ ngboru gbo ee Ʒerizalɛmënë lɛ́ Ofo omuo ghɔgbo ntɛnɩ nʋn oforunë.

AGARË “JƐELË”

Kelë ëë kë lɛ́ Ʒuifë ngikinë (kë nɔ́n akɔ hɛ́ kɔ kë bá eɲi Moizë Mbëshisɛ mbranë shi) kë míanmian Ʒezi, kë kpa cí ëënë.

SARA “JƐELË”

Ëë lɛ́ Krisë lɛ kretiɛnghɩ 144.000 Ofo bɔ́ ëë wawɛ celenë nɩ́ kelë bɔ́në lɛ.

MBËSHISƐ MBRANË KANNGA

Ëë lɛ́ Mbranë eya Israɛlë ngikinë n’ye kë lɛ́ lakwa kannga.

MBËSHISƐ PUƆPUƆNË ÉSE CA

Ëë lɛ́ ntɩjinë kë bɔ́ bá ntɛɛnnë Krisë yíyinë ghënë, cá kelë píeji evinë Mbranë wú kelënë ghë.