Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

Avɛ-lɔhʋn mici 24-30

PHILIPPIENS 1-4

Avɛ-lɔhʋn mici 24-30
 • Nɛn 33 alɛ ofosɛrɛ lɛ

 • Mbë pidɛ (Bë eɔsɛ epi min. 3)

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

 • Eɲë gha élɛ bʋʋn gha éji eɲë opu”: (Min. 10)

  • [Bunë ebë eɲishi Philippiens nakwanë ghë videonë, kɩ ëë ghë.]

  • Php 4:6: Àlɛ́ eɲë anʋn aarɛrɛ ghë, bunë eɲë élɛnë ëë ka lɛ́ ofosɛrɛ (w17.08-F 10 § 10).

  • Php 4:7: Élɛ “Ofo bɛtɛɛnë” bë ebidi eɲë shi (w17.08-F 10 § 7; 12 § 16).

 • Elë éviɛ bu ayɔghɔ Ofo Mbënë ghë: (Min. 8)

  • Php 2:17: ?Élé akoto Pɔlë bá ‘wúshi fɛ mërɔnë kë táshi mɩnɛn’ é? (it-2-F 850 § 1)

  • Php 3:11: ?Mabu lɛ́ “rɔpulɛnë bá eboepi eshunë” é? (w07-F 1/1 26-27 § 5)

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë fë kánë, mabu yáya fë Ʒoova sɛ é?

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë fë kánë, bu ayɔghɔ fuɔ nkpɔca fë kpa wú ëë ghë é?

 • Biblë ka: (Bë eɔsɛ epi min. 4) Php 4:10-23 (th órò 5)

ÉMƲN OFOJƆHƐ JUMANNË DI YƐSƐ

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

 • Nɛn 45

 • ?Ca bashi é? ?Fë ëë an, kɔ́ fë cinngrafënë an?: (Min. 5) Kɩ videonë ghë. Eji ee ghë, gbagba jɔ ntɛnɩelë shi: ?Mabughëwu cinngrafënë lɛ́ bu yɔghɔ é? ?Àlɛ́ fë cinngrafënë lɛ́ fë ajiibunë, bu pʋpʋ nkpɔca bë eɔsɛ efɩ fë é? ?Élé fë éba eɔsɛ emʋn n’ye fë cinngrafënë lɛ́ fë ajiibu é? ?Bu nfre nfre tete nkpɔca ebë elɛ ‘ewɛsɛ bu álɛ ebë emʋn bunë ɔɔ alɔ tete’ é? (Php 1:10)

 • Énɩ gbegbe ebɔ aɛnshiji ghë”: (Min. 10) Jɔdidi. Kɩ video ntɛnɩ ghë: ?Gbegbe nkpɔca më énɩ ebɔ é?

 • Ofokwa Biblë shigbagba: (Min. 30) fg órò 2 jɔvivi 4 lɛ 5 lɛ, agba 5

 • Ghagha bunë ewúnë ghë, álɛ fë ekpa éhɛ bunë ebá ewu gbai gbeenë ghë. (Min. 3)

 • Nɛn 30 alɛ ofosɛrɛ lɛ