Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

Avɛ-arɩ mici 18-24

1 CORINTHIENS 1-3

Avɛ-arɩ mici 18-24
 • Nɛn 127 alɛ ofosɛrɛ lɛ

 • Mbë pidɛ (Bë eɔsɛ epi min. 3)

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

 • ?Bu nkpɔca fë kolo dɔ́ é? ?Sɛakɔ bu an, kɔ́ Ofo bu an?”: (Min. 10)

  • [Bunë ebë eɲishi 1 Corinthiens ghë videonë, kɩ ëë ghë.]

  • 1Co 2:14: ?“Ghɩnë edi sɛakɔ bu akɔndanë,” élé eba eta fù é? (w18.02-F 19 § 4-5)

  • 1Co 2:15, 16: ?“Ghɩnë eɲa Ofo wawɛ celenë emimi ëë aɛnnë,” élé eba eta fù é? (w18.02-F 19 § 6; 22 § 15)

 • Elë éviɛ bu ayɔghɔ Ofo Mbënë ghë: (Min. 8)

  • 1Co 1:20: ?Élé Ofo bá “lɛ́ maɛnnë ëë aɛnshijinë káci kɛkɛ bu” é? (it-2-F 854 § 5)

  • 1Co 2:3-5: ?Élé bunë Pɔlë lɛ́në bë eba eɔsɛ eboka elë é? (w08-F 15/7 27 § 6)

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë fë kánë, mabu yáya fë Ʒoova sɛ é?

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë fë kánë, bu ayɔghɔ fuɔ nkpɔca fë kpa wú ëë ghë é?

 • Biblë ka: (Bë eɔsɛ epi min. 4) 1Co 1:1-17 (10)

ÉMƲN OFOJƆHƐ JUMANNË DI YƐSƐ

 • Ghɩdagha pidɛ video: (Min. 5) Kɩ videonë ghë álɛ eɲë ébɔ ëë edidi jɔ.

 • Ghɩdagha pidɛ: (Bë eɔsɛ epi min. 3) Wu n’ye elë lɛ ngiki lɛ bë eba edidi jɔnë. (3)

 • Ghɩdagha pidɛ: (Bë eɔsɛ epi min. 4) Boepi wu n’ye elë lɛ ngiki lɛ bë eba edidi jɔnë. Eji ee ghë, bɔ nakwa Biblë eyaya elë ya ghɩnë. (11)

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

 • Nɛn 18

 • Elë émʋn Ofo jumannë di eyɛsɛ: Elë émʋn nakwa ghɛghɛ ayɔghɔ nhɛn”: (Min. 8) Jɔdidi.

 • Jɛmɛnnë elë eshe eghagha ʒezi rɔnë ghënë, ee kanpaɲënë bá eo-órò Avɛ-arɩ samedi mici 23: (Min. 7) Jɔdidinë ghɩmɛnnë emimi ofojɔhɛ jumannë aɛnnë bá emimi aɛn. Bɔ nakwanë elë ebɔ elɛlɛ ngikinë kɛkɛ ngiki powu álɛ eɲë éwɛsɛ ëë. Videonë eya n’ye ebë eba eka ndanë, kɩ ëë ghë álɛ eɲë ébɔ ëë edidi jɔ. Hɛ bu nfre nfrenë kë bába álɛ ofokwanë bë ebɔ nakwanë elɔ ngiki aʋnkunë eɲë ehɛ Ofo jɔnë powu.

 • Ofokwa Biblë shigbagba: (Min. 30) ll órò 3 agba 8-9

 • Ghagha bunë ewúnë ghë, álɛ fë ekpa éhɛ bunë ebá ewu gbai gbeenë ghë. (Min. 3)

 • Nɛn 145 alɛ ofosɛrɛ lɛ