Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | 1 CORINTHIENS 10-13

Ʒoova edi ecele

Ʒoova edi ecele

10:13

Ʒoova bë eɔsɛ eghɔ elë enɩ mianmian nkpɔ ghë, ese ntɛnɩ në elɛ edɔnë ëë lɛ́ n’ye “në ebaba bu eyɛ.” Ëë eshi ëë lɛ́ n’ye në elɔ elë bunë eji elë apɩnë álɛ ebë eɔsɛ erishi ekpɛkpɛ mianmiannë ghë.

  • Në eɔsɛ eghʋ ëë Mbënë ghë lɛ, ëë wawɛ celenë ghë lɛ, nakwanë kanga celenë ése elënë ghë lɛ álɛ bë ése elë akɔnda eshi, bë ele elë ndɔnʋn, bë enini elë opu shi.—Mt 24:45; Jean 14:16; Rm 15:4.

  • Në eɔsɛ eghʋ në wawɛ celenë ghë emimi elë aɛn, álɛ ebë eghagha kɔ́ Biblë jɔ nkpɔ ghë o, kɔ́ Biblë mbratishi nkpɔ ghë o, álɛ ebë emʋn bunë ebë elɛ.—Jean 14:26.

  • Në eɔsɛ etʋ në wawɛnelë álɛ kebë eboka elë.—Hé 1:14.

  • Në eɔsɛ eghʋ elë nɔnjɛelë ghë eboka elë.—Col 4:11.