Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | ROMAINS 1-3

Yaya fë akɔndanë bu yi

Yaya fë akɔndanë bu yi

2:14, 15

Elë akɔndanë bá eboka elë

  1. àlɛ́ elë abɔ Biblë mbratishinelë ayaya ëë bu,

  2. àlɛ́ elë ace ëë mbë cibɩnë në aghagha elë mbratishi ntɔnelë ghë,

  3. àlɛ́ elë asɛrɛ Ofo n’ye ëë wawɛ celenë bë eboka elë álɛ elë ghe elɛ bunë gha yɛsɛ wunë.—Rm 9:1.