Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | ROMAINS 9-11

Olivë tinë ee jɔnë

Olivë tinë ee jɔnë

11:16-26

?Mabu lɛ́ olivë tinë ëë bu nfre nfrenë é?

  • Tinë: Ëë lɛ́ bunë eya n’ye mbënë Ofo lɛ Abrahamë lɛ kë sɛ́shinë eba eshunë.

  • Tinë tishi: Ëë lɛ́ Ʒezinë lɛ́ Abrahamë bʋsʋ tishi tetenë.

  • Abalanelë: Kelë ëë kë lɛ́ Abrahamë bʋsʋ kalanë powu.

  • Abalanë kë ‘jíjishinë’: Kelë ëë kë lɛ́ Ʒuifë-aghɩnë kë gha bɔ́ Ʒezi gha wú nahɔnrɛ wunë.

  • Abalanë kë bɔ́ ëë ‘kɩ́’ abalanë kɩkɩ tinë ghënë ncɔcɔnë: Kelë ëë kë lɛ́ oo fuɔ aghɩnë Ofo nɩ́ kelë bɔ́ álɛ kebë eyi oforunë.

Ʒezi lɛ ngiki 144.000 lɛnë kë lɛ́ Abrahamë bʋsʋnë, kë bá ése “ootunelë ngiki powu shiyɔ.”—Rm 11:12; Gn 22:18.

?N’ye bunë Ʒoova vívi n’ye bë elɛ elɔ Abrahamë bʋsʋnë bá shúnë, mabu eyaya më Ʒoova sɛ é?