Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

Avɛ-oni mici 21-27

MARC 11-12

Avɛ-oni mici 21-27
 • Nɛn 34 alɛ ofosɛrɛ

 • Mbë pidɛ (Bë eɔsɛ epi min. 3)

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

 • Në hɔ́ shigha dɔ́ she aghɩ kalanë gbe powu”: (Min. 10)

  • Mc 12:41, 42—Ʒuifë-aghɩ ofotɩ gbɔnë ghë, Ʒezi wú yighɔ aghayagho nkpɔ, dí yalɛ, bɔ́ shigha ogbo jɛelë jee nhɛn aɲʋn lé shigha otunë ghë (notes d’étude “troncs du Trésor”, “deux petites pièces”, “de très peu de valeur” de Mc 12:41, 42, nwtsty).

  • Mc 12:43—Ntɛɛnnë yighɔnë yíyinë, yɛ́yɛ Ʒezi sɛ, në bɔ́ ëë jɔ hɛ́ në ejiti-aghɩnelë (w97-F 15/10 16-17 § 16-17).

  • Mc 12:44—Bunë yighɔ aghaghonë hɔ́në, ɔɔ alɔ dɔ́ tete Ʒoova ngbeɲi (w97-F 15/10 17 § 17; w87-F 1/12 30 § 1; cl-F 185 § 15).

 • Ebë emʋn Ofo bunelë eyɛsɛ: (Min. 8)

  • Mc 11:17—?Mabughëwu Ʒezi lɛ́lɛ Ʒuifë-aghɩ ofotɩ gbɔnë “maɛn powu ofosɛrɛ aʋn é”? (note d’étude “une maison de prière pour toutes les nations” de Mc 11:17)

  • Mc 11:27, 28—Bu nkpɔca Ʒezi kaɛnghɩnelë dí ëë akɔnda, n’ye kë bá hɛ́ kɔ “bu ntɔnelënë” é? (jy-F 244 § 7)

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekanë, mabu eyaya më Ʒoova sɛ é?

  • ?Bu ayɔghɔ fuɔ nkpɔca eɲë kpa wú Biblënë eká gbai ntɛnɩ ghënë é?

 • Biblë ka: (Bë eɔsɛ epi min. 4) Mc 12:13-27

ÉMƲN OFOJƆHƐ JUMANNË DI YƐSƐ

 • Jɔdidi pidɛ: (Bë eɔsɛ epi min. 2) Boepi bɔ n’ye elë lɛ ngiki lɛ bë eba edidi jɔnë. Kaka mbë lɔ ghɩnë ehɛ jɔnë ngiki eɲë oonë ghë, álɛ kë gha vívi n’ye elë lɛ kelë lɛ bë edidi jɔ wunë nkpɔ.

 • Ghɩdagha pidɛ: (Bë eɔsɛ epi min. 3) Boepi bɔ n’ye elë lɛ ngiki lɛ bë eba edidi jɔnë. Ghɩnë ehɛ fë kɔ në shikwagho nkpɔ rɔ́ pete pete.

 • Ghɩdagha aɲʋnghë video: (Min. 5) Kɩ videonë ghë, álɛ eɲë ébɔ ëë edidi jɔ.

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

 • Nɛn 118

 • La foi en Jéhovah peut tout changer: (Min. 15) Kɩ videonë ghë.

 • Ofokwa Biblë shigbagba: (Min. 30) lv-F órò 7 abɩ 1-6 alɛ karenë nʋn agba 76 lɛ 78 lɛ ghë

 • Ghagha bunë ewúnë ghë, álɛ fë ékpa ehɛ bunë ebá ewu gbai gbeenë ghë. (Min. 3)

 • Nɛn 98 alɛ ofosɛrɛ lɛ