Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | MARC 15-16

Ʒezi lɛ́ jɔnë kë hɛ́ báshinë shú

Ʒezi lɛ́ jɔnë kë hɛ́ báshinë shú

?Jɔnë kë hɛ́ báshinë, nkpɔca epa eyi alɛ bunë shú Ʒezi oohʋnnë ghë lɛ é?

JƆNË KË HƐ́ BÁSHI