Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | LUC 4-5

Rishi kpɛkpɛ jeje bu ngbeɲi fɛ Ʒezi mɩnɛn

Rishi kpɛkpɛ jeje bu ngbeɲi fɛ Ʒezi mɩnɛn

Satan elele mɛnsɩ eghʋ bunë elë evivi elë oghorumɔn ghënë ejeje elë, álɛ kolonë ekólo Ʒoovanë bë eji ewa eshi. Bunë eci yiki nkpɔ oghorumɔn aba lɛ, bunë në evivi lɛ, n’ye në eba ehʋn-oo lɛnë, Satan ekpɩ bu ntɔnelë elɛ bu nfre nfre ejeje owu-nkpɔ.

?Bu tete nkpɔca bóka Ʒezi, ë në ɔɔsɛ ríshi kpɛkpɛ jeje bu nfre arɩ ngbeɲi é? (Hé 4:12; 1J 2:15, 16)

  • 4:1-4

    “Bunë yiki sɛakɔ evivi”

  • 4:5-8

    “Bunë aɛnmɔn evivi”

  • 4:9-12

    “Bunë yiki ɔɔ në oohʋn ghë óó në ebɔ eya në esë”