Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

Avɛ-lɔhʋn mici 25—Avɛ-lɔhʋn-arɩ mici 1

Luc 4-5

Avɛ-lɔhʋn mici 25—Avɛ-lɔhʋn-arɩ mici 1
 • Nɛn 37 alɛ ofosɛrɛ lɛ

 • Mbë pidɛ (Bë eɔsɛ epi min. 3)

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

 • Rishi kpɛkpɛ jeje bu ngbeɲi fɛ Ʒezi mɩnɛn”: (Min. 10)

  • Lc 4:1-4—Ʒezi gha dísʋ gha lɛ́ sɛhɛ pʋpʋ bu (w13-F 15/8 25 § 8).

  • Lc 4:5-8—Bunë Ʒezi ebɔ aɛnmɔn ewunë, në gha ɲá bu ntɔnë shi gha jéje në (w13-F 15/8 25 § 10).

  • Lc 4:9-12—Ʒezi gha dísʋ gha bɔ́ bunë në mʋ́n-lɛnë gha yá ngiki álɛ në ece në esë orù [Kɩ video Parapet du Temple ghë.] (Multimedia « Parapet du temple » de Lc 4:9, nwtsty; w13-F 15/8 26 §12)

 • Ebë emʋn Ofo bunelë eyɛsɛ: (Min. 8)

  • Lc 4:17—?Mabu eya n’ye Ʒezi mʋ́n Ofo Mbënë ayɔghɔ nhɛn é? (note d’étude « le Rouleau du prophète Isaïe » de Lc 4:17, nwtsty)

  • Lc 4:25—?Eli brɛsʋ, agbʋʋn evie recɔnë nʋ́nmɔn é? (note d’étude « pendant trois ans et six mois » de Lc 4:25, nwtsty)

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekanë, mabu eyaya më Ʒoova sɛ é?

  • ?Bu ayɔghɔ fuɔ nkpɔca eɲë kpa wú Biblënë eká gbai ntɛnɩ ghënë é?

 • Biblë ka: (Bë eɔsɛ epi min. 4) Lc 4:31-44

ÉMƲN OFOJƆHƐ JUMANNË DI YƐSƐ

 • Ghɩdagha aɲʋnghë: (Bë eɔsɛ epi min. 3) Bɔ n’ye elë lɛ ngiki lɛ bë eba edidi jɔnë. Eji ee ghë, bɔ nakwajɛnë elë ɛntɛrnɛtë adrɛsë JW.ORG nʋn ëë ghënë lɔ ghɩnë.

 • Ghɩdagha arɩghë: (Bë eɔsɛ epi min. 3) Nɩ fë omu Biblë abɩ bɔ. Bɔ nakwanë elë ebɔ egbagba Biblë shinë nkpɔ lɔ ghɩnë.

 • Biblë shigbagba: (Bë eɔsɛ epi min. 6) jl órò 28

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

 • Nɛn 28

 • Rezo sosio: Pete eji tu bunë bë eɔsɛ elɛ fë bu kwanë”: (Min. 15) Jɔdidi. Kɩ video Lɔ aɛn bë eji fë shi àlɛ́ fë ayi rezo sosionelë ghë.

 • Ofokwa Biblë shigbagba: (Min. 30) lv-F órò 8, abɩ 1-10

 • Ghagha bunë ewúnë ghë, álɛ fë ékpa ehɛ bunë ebá ewu gbai gbeenë ghë. (Min. 3)

 • Nɛn 105 alɛ ofosɛrɛ lɛ