Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | LUC 17-18

Elë éya n’ye emʋ́n tɩ

Elë éya n’ye emʋ́n tɩ

17:11-18

?Tɩnë ebë emʋnnë ghë, mabu jɔ bu ntɔnë eyaya elë é?

  • Elë émʋn tɩ, ese elë ékpa elɛ bu eya n’ye emʋ́n tɩ.

  • Nasɩnë elë eda oghorumɔn yɔghɔ ghënë eya elë kolo tetenë, bu ntɔnë kpa yɛsɛ.

  • Aghɩnë kë evivi n’ye kebë eyɛ Krisë aɛnnë, kebë eya kolo, kebë ekpa emʋn tɩ ngiki powu sɛ, kë ghe ekpɩ oonë ngiki píenë lɛ, sɛnë kë tɔnë lɛ, ofotɩnë kë eyinë ghë lɛ.