Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 KRETIƐNGHƖ OOHƲN

“Bunë elë ebɔ ehɔ Ʒoova”

“Bunë elë ebɔ ehɔ Ʒoova”

?Amɛn, élé ebë eba eɔsɛ ‘ebɔ bu eɲʋn mërɩ ewa álɛ ebë ebɔ ëë ehɔ Ʒoova’ é? (1Ch 29:5, 9, 14). Kë ghɛ́ghɛ bu dá oghoshi n’yo, álɛ ebë emʋn n’ye ebë eba eɔsɛ ehɔ bu eboka Ʒoova Adashɛghɩ jumannë kë edi elë oonë ghë lɛ maɛnnë esë ghë lɛnë.

SHIGHANË ELË EHƆ ƐNTƐRNƐTË GHË LƐ ALAKA JƐELË GHË LƐNË, EBOKA:

 • JUMANNË ELË EDI MAƐNNË POWU GHË

  Elë elɛ betɛlë lɛ, aʋnkunë kë eso eghɛghɛ elë nakwanë mbë nfre nfre ghë lɛ, alɛ jumannë kë edi aʋn ntɔnelë ghënë esë lɛ.

  elë omuo nakwatɩnelë.

  nɔnjɛelënë kë ebɔ kelë cibɩ powu edi Ofo jumannë nʋn aghanë.

  elë eboka aghɩnë aviɛlɛ fɩ́ kelënë.

  elë esɔ nakwa lɛ, video lɛ, nakwanë esɔ ɛntɛrnɛtë ghënë esë lɛ.

 • BUNË OFOKWA ESƆ SHIGHA ELƐNË

  shighanë ofokwanë esɔ elɛ bu, fɛ bu jɛelë jɛelënë ofokwanë eveve álɛ bë ebɔ ebaba shibatɩnë eyɛ mɩnɛn.

  shighanë ofokwanë edisʋ n’ye bë esɔ ece Betɛlë vɛ powu álɛ Betɛlë esë bë ebɔ elɛ:

  • shibatɩ lɛ bude jɛmɛn-fa lɛ maɛnnë powu ghë.

  • bu jɛelë jɛelë eboka nɔnjɛelënë powu.

  • juman nfre fuɔnë kë edi maɛnnë ghë

BUDE JƐMƐN GBƆ LƐ BUDE JƐMƐN LƐ

Shighanë eɲë ehɔ eɲë bude jɛmɛn gbɔnë ghënë, eboka juman elë omuonë edi maɛnnë powu ghënë. Shighanë elë ehɔ eboka jumannë elë omuonë edi maɛnnë powu ghenë ëë kë ebɔ eshe bude jɛmɛn ologbɔ lɛ, jɛmɛnnë nʋn agha lɛ, bude jɛmɛn ologbɔnë oo oo ngiki esɩsɩ eshenë lɛ.

shighanë eɲë ehɔ eɲë bude jɛmɛnnë ghënë, ëë kë ebɔ enɩ aʋnnë elë eshe jɛmɛn ntɔnë apɩ, elë ebɔ ëë ebaba elë bude jɛmɛn-fanë eyɛ. Àlɛ́ shighanë elë ehɔ elë bude jɛmɛnnë ghënë adɔnë, ebë eɔsɛ ebɔ aghɔ etu jumannë elë omuonë edi maɛnnë powu ghënë akpa.