Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 KRETIƐNGHƖ OOHƲN

Elë éce elë esë mbë éka Ofo ndanë okunë ngiki elɛ̀ mbë nfre nfrenë ghë

Elë éce elë esë mbë éka Ofo ndanë okunë ngiki elɛ̀ mbë nfre nfrenë ghë

“Ʒuifë-aghɩnë kë nʋn oo nfre nfrenë nʋn maɛnnë powu ghënë,” kë ece mbë fuɔ fɛ Ebre lɛ, Grɛkë lɛ mɩnɛn. Ese noo ngiki edisʋ ece Ofo Shiba ndanë edɔ àlɛ́ kë ace ëë kelë omu mbë ghënë, kɔpɛ bu ntɔnë ghëwu ëë, Ʒoova lɛ́, Ʒuifë-aghɩnë kë sɩ́sɩ pantekɔtënë kë dí agbʋʋn 33 E.B ghënë, kë cé nda yɔghɔnë kelë omu mbë ghë o (Ac 2:5, 8). Amɛn, okunë ngiki elɛ̀ mbë nfre nfre ëë ghënë, ofokwa nfre nfrenë kë eshe kelë jɛmɛn mbë nfre nfre ghënë kebë eɔsɛ eka Ofo ndanë aʋnku nkpɔkpɔnë ghë. ?Álɛ aghɩnë kë ece elë mbënë kë ghe ebɔ elë sɛ opu jiji wunë, élé ofokwa nfre nfrenë ntɔnelë bë eba eɔsɛ ece kelë esë mbë, álɛ kebë eka Ofo ndanë ayɔghɔ ghë é?

  • Ébaba mbë (Pr 15:22): Ngɩmɛnnë kë emimi Ofo ndakanë aɛn ofokwa ntɔnelë ghënë, kebë ece kelë esë mbë ewu n’ye kebë eba elɛ, álɛ ofojɔhɛghɩnë bë emʋn n’ye kebë eba eka Ofo ndanë edi ngiki ayɔghɔ ghë. Àlɛ́ aʋnkunë ofokwanë elɛ̀ mbë fuɔ bë eka Ofo ndanë gha dɔ́omu gha dɔ́ wunë, ofokwa ntɔnë bë eɔsɛ evivi n’ye eɲë gha éyi gha éka ndanë ereninë kë lɛ̀ ëë mbënë ghë. Ese àlɛ́ kë awu n’ye kë gha ɔɔsɛ kebë eka Ofo ndanë aʋnkʋnë kë eka ndanë kwapowu ghë noo dɔ́omu dɔ́në, kebë eɔsɛ evivi n’ye eɲë éka ndanë edi ngikinë kë elɛ̀ kelë mbënë, álɛ ghɩnë Ofo jɔnë ayɛyɛ ëë sɛnë, eɲë éhɛ kelë álɛ kebë eyi edagha apɔ ntɔnë (od-F 93 § 37). Lapɔ esë, kebë eɔsɛ evivi n’ye eɲë éboka kelë álɛ eɲë éviɛ aghɩnë kë lɛ̀ kelë ofokwa mbënë, eɲë ékpa eɔsɛ eya kelë aʋnkʋnë aghɩ ntɔnë kë nʋnnë (km-F 7/12 5, Encadré). Gha épa-aɛn n’ye ereni nkpɔ ghë, ngiki bë eɔsɛ elɛ̀ mbë nfre nfre. Ebë eɔsɛ ebɔ yiki eyi lɛ, ëë sɛjɔ fuɔ lɛnë eghɛ́ghɛnë elɔ nɔnjɛelë fuɔ; ese ebë emʋn n’ye elë oo mbranë ehɛ bu ntɔnë jɔnë, ebë ëë ewu ghɩ.

  • Di juman fɛ n’ye kë bá hɛ́ fënë mɩnɛn (Éph 4:16): Ghɩmɛnnë emimi ofojɔhɛ aɛnnë, ntɛnɩ ahɛnë, ntɔnë ëë fë ékpʋ ayɔghɔ nhɛn. ?Ghɩnë fë lɛ ëë lɛ egbagba Bible shinë, kolo n’ye bë eka Biblë ëë esë omu mbë ghë an? Àlɛ́ fë abɔ ghɩnë fë lɛ ëë lɛ eka Biblë ale aghɩnë kë elɛ̀ ëë mbënë mërɩnë, apɔ ntɔnë bë eɔsɛ edɔomu eyi Ofo shigbënë ghë mɛnsɩghë.

  • Baba fë esë yɛ (Pr 15:28; 16:1): Àlɛ́ renighonë elɛ̀ mbë fuɔnë, lele mɛnsɩ ka nda yɔghɔnë di ëë. Boepi mʋn mbë nfre nfrenë ngiki elɛ̀ aʋnkʋnë fë eka ndanë ghë, álɛ fë émʋn n’ye fë éba ebaba fë esë eyɛ. N’yonë Biblë lɛ video nfre nfre lɛnë nʋn mbë ntɔnelë ghënë, jʋ kelë bɔ le fë cingrafënë ghë. Fë ékpa eɔsɛ ebɔ aplikasiɔn JW Language ehɔhɔ n’ye kë eba elɛ̀ eri mbë ntɔnelë jɔghɔ ghë.